(HBĐT) - Chiều 14/1, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh với Ban Dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác.

Theo đó, nội dung phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc, ngoài các nội dung nhiệm vụ thường xuyên sẽ phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại các dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình MTQG. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình MTQG như: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh... Tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS". Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, phát huy vai trò người có uy tín... Xây dựng kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông về công tác dân tộc, tuyên truyền, nhân rộng mô hình thành công, điển hình, tiêu biểu ở vùng ĐBDTTS&MN...

Về chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân...

Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đối với vùng DTTS&MN. Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo ANCT - TTATXH... Phát huy dân chủ cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong các hoạt động phát triển KT-XH ở địa phương và giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường đầu tư về hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách đối với cán bộ là người DTTS...

H.N

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục