(HBĐT) - "Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hoàn thành các mục tiêu chương trình XDNTM giai đoạn 2021 - 2025". Đó là mục đích được UBND tỉnh đề ra và tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành chung sức thực hiện.


Nhà văn hóa thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Thời gian qua, chương trình XDNTM tiếp tục được đẩy mạnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 65 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50,4% tổng số xã trên địa bàn, bình quân đạt 15,67 tiêu chí/xã. Có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 60 khu dân cư kiểu mẫu và 170 vườn mẫu. TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và đầu tháng 8 vừa qua, huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy phấn khởi cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM là một chương trình tổng thể phát triển KT-XH, chính trị, AN-QP. Do vậy, huyện Lạc Thủy xác định thực hiện chương trình là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh cùng sự hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ngành, huyện Lạc Thủy đã xây dựng và dồn sức thực hiện mục tiêu đến năm 2020 là huyện đạt chuẩn NTM. Huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung cho phong trào "Huyện Lạc Thủy chung sức XDNTM"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện NTM và hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, Lạc Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Tuy vậy, huyện xác định, XDNTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy vẫn phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lấy Nhân dân là chủ thể trong XDNTM trong giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện chương trình đi vào chiều sâu, hiện nay, các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, phát huy hiệu quả và lan rộng trong toàn xã hội bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Trong đó phải nói đến các phong trào, cuộc vận động: "Tỉnh Hòa Bình chung sức XDNTM"; "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh"; "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh"; "5 không, 3 sạch"; "Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong XDNTM"; "Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu". Tại các xã, người dân tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và điều kiện sinh hoạt; chuyển biến rõ nét phong trào từ tự phát thành tự giác và từng bước thay đổi tư tưởng từ chăm lo cho gia đình, cá nhân sang lo việc chung của thôn, xóm.

Trong năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã đã về đích tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bình quân đạt 16 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa từ 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân, như: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho Nhân dân.

Nhằm đạt mục tiêu đề ra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu, đề xuất việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn hiệu quả; tham mưu, đề xuất ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; chủ trì phối hợp đơn vị liên quan nắm bắt khó khăn, đôn đốc, hỗ trợ, giúp đỡ các xã phấn đấu về đích trong năm nay.

Các địa phương chú trọng thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với chỉnh trang khu dân cư, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn các xã được giao phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng lộ trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chương trình NTM được giao. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong năm 2022, trong đó ưu tiên tập trung chỉ đạo xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu trong toàn tỉnh. Thực hiện xét, đánh giá và công nhận khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn áp dụng theo Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tăng cường việc huy động các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các xã kế hoạch đạt chuẩn năm 2022 sớm hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng có lợi thế của mỗi địa phương gắn với phát triển du lịch. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2022.

Bình Giang

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Trung Minh A

(HBĐT) - Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Trung Minh A là dự án trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), một số hộ dân không nhận tiền đền bù, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng, ngăn cản không cho chủ đầu tư thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Xuất khẩu container mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

(HBĐT) - Ngày 19/3, Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn, Công ty TNHH Đầu tư thương mại (ĐTTM) Tiến Ngân (trụ sở tại phường Dân Chủ, TP Hoà Bình), Công ty TNHH Phát triển thương mại (PTTM) và Công nghệ sản xuất mới, Công ty Vina Agri Import Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức lễ xuất hàng chuyến conterner mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, phường Dân Chủ và đại diện đơn vị đối tác. 

 "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”

(HBĐT) - Tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”.

Triển vọng trồng cây gai xanh ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Hai năm trước, cây gai xanh lần đầu tiên được trồng thử nghiệm ở huyện Đà Bắc với gần 20 hộ tham gia trồng, diện tích khoảng 8 ha. Đến nay, mô hình trồng gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế khá, là hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao này.

Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi - cơ hội cho hợp tác xã ngành hàng cá phát triển

(HBĐT) - Hiện nay, sản xuất theo chuỗi giá trị đang là lựa chọn số một của ngành nông nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Bắt kịp xu thế đó, với tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ sông Đà, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng cá, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm "cá sông Đà" trên thị trường.

"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục