Huyện Yên Thủy có diện tích tự nhiên trên 28 nghìn ha, dân số trên 64 vạn người. Những năm qua, huyện luôn chú trọng, kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn. Do vậy, vùng dân tộc, nhất là vùng đặc biệt khó khăn đã được đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng với điện, đường, trường, trạm... thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn huyện.


Công trình mương thoát nước ở thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) được đầu tư xây dựng góp phần làm sạch, đẹp bộ mặt đô thị.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Thủy đã tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm, đồng thời kiện toàn công tác tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành, quản lý thực hiện chương trình cấp huyện đảm bảo thời gian.

Trong năm 2023, nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN được phân bổ cho huyện trên 82 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 chuyển sang 33 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2023 trên 49,5 tỷ đồng. Đến hết năm 2023 huyện đã giải ngân được 100% vốn. Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ gần 33 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 chuyển sang 8,7 tỷ đồng, năm 2023 là 24,2 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Hồng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Thủy cho biết: Chương trình đã phân cấp chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến cơ sở, có cơ chế phân cấp, phân quyền, giao cho người dân tham gia sâu hơn trong công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đóng góp kinh phí, ngày công lao động trong triển khai thực hiện các dự án, khuyến khích và mở rộng tạo được việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân và cộng đồng trong giảm nghèo. Tuy nhiên, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn với xuất phát điểm thấp, vì vậy công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn, định mức Chương trình hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng cao của bà con vùng đặc biệt khó khăn. Hàng năm, thiên tai, mưa bão ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND huyện trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc đôi khi còn hạn chế. Bộ máy tổ chức và năng lực cán bộ làm công tác dân tộc ở một số xã còn bất cập, chưa thật ổn định.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, trong thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của từng địa phương trên địa bàn để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, cùng chính quyền địa phương tìm phương án giải quyết hợp lý nhằm phục vụ nhu cầu đời sống, sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ đồng bào DTTS, người có uy tín trên địa bàn huyện, thăm hỏi, động viên người có uy tín và người thân người có uy tín, đảm bảo quyền lợi, thực hiện đúng chính sách của Nhà nước. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện phát triển KT-XH ở các xã, thôn, bản trong vùng; tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường; sản xuất, cung ứng cây, con giống có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về sản xuất nông nghiệp hàng hoá; xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá phù hợp với điều kiện thực tế của vùng.

Việt Lâm


Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục