Với vai trò của một tập đoàn kinh tế mạnh, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, ngay trong những tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và tất cả các đơn vị thành viên đã phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm chi tiêu hành chính, tiết kiệm trong đầu tư, chủ động tham gia cùng các bộ, ngành, địa phương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Ðẩy mạnh sản xuất, cung ứng nhiều sản phẩm thiết yếu

Ðể chung sức cùng đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, lãnh đạo tập đoàn xác định: Muốn kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều quan trọng nhất là tập trung đẩy mạnh các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó chủ động cung ứng nhiều sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế, góp phần tích cực giảm nhập siêu. Theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tập đoàn, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp (DN) thành viên đã tập trung khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, tăng sản lượng các mặt hàng quan trọng như xăng, dầu, phân đạm, điện, khí hóa lỏng... cho tiêu dùng, chủ động nguồn cung sẵn sàng tham gia bình ổn thị trường. Ðối với những dự án đầu tư trọng điểm Nhà nước và của ngành, tập đoàn tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào hoạt động để có thêm nhiều sản phẩm mới cho thị trường.

Với những nỗ lực duy trì sản xuất, trong bốn tháng đầu năm, toàn tập đoàn đã khai thác gần tám triệu tấn quy dầu, bằng 34,4% kế hoạch năm, trong đó có 4,84 triệu tấn dầu thô và 3,14 tỷ m3 khí. Sản lượng dầu thô xuất bán đạt 4,83 triệu tấn, có 1,66 triệu tấn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Với lượng dầu thô cung ứng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất 1,85 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn hàng bình ổn thị trường xăng, dầu. Trong bối cảnh giá dầu thô và các loại sản phẩm hóa dầu của thị trường thế giới biến động tăng liên tục, nguồn xăng, dầu sản xuất trong nước đã kịp thời bổ sung cho nhu cầu tiêu dùng, cùng với nguồn hàng nhập khẩu, bảo đảm đủ nguồn cho sản xuất và tiêu dùng là rất đáng ghi nhận.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện nay khu vực miền bắc nhu cầu phân bón thúc cho vụ chiêm xuân đang tăng, ở miền trung cuối tháng 5 sẽ xuống giống xong vụ hè thu, còn các tỉnh Ðông và Tây Nam Bộ, nhu cầu phân bón cho sản xuất vụ hè thu đang tăng. Ðể chủ động đáp ứng nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP đã duy trì sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ, chủ động nhập khẩu phân bón để đáp ứng cao nhất nhu cầu phân đạm cho sản xuất nông nghiệp. Trong bốn tháng qua, đã sản xuất 291 nghìn tấn đạm, tăng 11,5% so cùng kỳ. Với lượng phân bón đã đưa ra thị trường, nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp ở các vùng miền trong cả nước đã được đáp ứng. Hệ thống phân phối đạm Phú Mỹ với nòng cốt là bốn công ty kinh doanh phân bón ở các vùng sản xuất trọng điểm và mạng lưới đại lý, cửa hàng đã phát huy tác dụng, đưa sản phẩm đến với nông dân. Trong những tháng đầu năm, nguồn điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng đang trong tình trạng mất cân đối do phụ tải tăng nhanh, để góp phần cùng ngành điện khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn, tập đoàn đã chỉ đạo duy trì bảo dưỡng hệ thống đường ống dẫn khí, khai thác ở mức cao nhất công suất phát điện của các Nhà máy điện Cà Mau 1 + 2 và Nhơn Trạch 1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào vận hành hai tổ máy 1 và 2 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ. Trong bốn tháng, Tổng công ty Ðiện lực Dầu khí đã cung ứng cho lưới điện quốc gia 4,97 tỷ kW giờ điện, tăng 16,5% so cùng kỳ. Trong những tháng cao điểm, phối hợp chặt chẽ với EVN lên kế hoạch bảo dưỡng, vận hành các nhà máy điện, bảo đảm cung cấp đủ điện ổn định cho lưới quốc gia.

Với những nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến nay, tập đoàn  cơ bản đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đạt mức cao so với cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn tập đoàn trong bốn tháng đầu năm đạt 205 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 50,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4% kế hoạch bốn tháng, bằng 43,7% kế hoạch năm. Cùng với những thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì tăng trưởng, từ đầu năm đến nay tập đoàn đã ký ba hợp đồng dầu khí mới trong nước. Các dự án đầu tư trọng điểm trong điều kiện khó khăn hiện nay vẫn duy trì tiến độ. Cùng với duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tập đoàn đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội. Tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội trong bốn tháng hơn 77 tỷ đồng.

Rà soát, cắt giảm đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tập đoàn đang tích cực sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc DN theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Quá trình triển khai tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN thành viên gắn chặt với thực hành tiết kiệm, rà soát đình, giãn, hoãn tiến độ những dự án, công trình đầu tư chưa thật cấp bách, tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa thêm nhiều nhà máy mới vào sản xuất trong năm nay.

Theo tinh thần chỉ đạo đó, tập đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các định mức chỉ tiêu chưa hợp lý đang áp dụng tại tập đoàn và các đơn vị. Thực hiện cắt giảm 10% chi phí thường xuyên, trong đó có chi phí sử dụng năng lượng điện, xăng, dầu, tạm dừng trang bị mới ô-tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng...

Ðể bảo đảm kế hoạch đầu tư phát triển, bên cạnh việc sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn tài chính, tập đoàn triển khai tổ chức kiểm tra giám sát việc vay nợ, sử dụng vốn vay và thanh toán nợ của các đơn vị. Rà soát, cân đối thu chi ngoại tệ của công ty mẹ và các đơn vị thành viên có nguồn thu ngoại tệ để chủ động phối hợp các ngân hàng thực hiện chính sách kết hối ngoại tệ khi cần thiết phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư của tập đoàn và các đơn vị. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị DN... Trong bốn tháng qua, giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng. Ðã khởi công mới tám dự án, công trình, khánh thành và đưa vào vận hành 14 công trình là cố gắng lớn của các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, các dự án đầu tư đang được rà soát chặt chẽ, những dự án chưa thật sự cấp bách kiên quyết đình hoãn, giãn tiến độ. Qua kiểm tra rà soát tập đoàn đã quyết định đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án hơn 7.250 tỷ đồng. Tập trung nguồn vốn, đẩy mạnh thi công các dự án, công trình trọng điểm, phấn đấu từ nay đến cuối năm tập đoàn sẽ đưa vào vận hành khai thác nhiều dự án quan trọng như dự án RC6, RC7 của Liên doanh Vietsovpetro để có dòng dầu đầu tiên của mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Chim Sáo; đưa Nhà máy đạm Cà Mau vào vận hành vào cuối năm, hoàn thành lắp đặt vận hành chu trình hỗn hợp, đưa toàn bộ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành thương mại; khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy xơ sợi Ðình Vũ; đưa xuống nước giàn khoan 90m nước...    

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Trung Minh A

(HBĐT) - Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Trung Minh A là dự án trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), một số hộ dân không nhận tiền đền bù, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng, ngăn cản không cho chủ đầu tư thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Xuất khẩu container mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

(HBĐT) - Ngày 19/3, Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn, Công ty TNHH Đầu tư thương mại (ĐTTM) Tiến Ngân (trụ sở tại phường Dân Chủ, TP Hoà Bình), Công ty TNHH Phát triển thương mại (PTTM) và Công nghệ sản xuất mới, Công ty Vina Agri Import Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức lễ xuất hàng chuyến conterner mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, phường Dân Chủ và đại diện đơn vị đối tác. 

 "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”

(HBĐT) - Tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”.

Triển vọng trồng cây gai xanh ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Hai năm trước, cây gai xanh lần đầu tiên được trồng thử nghiệm ở huyện Đà Bắc với gần 20 hộ tham gia trồng, diện tích khoảng 8 ha. Đến nay, mô hình trồng gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế khá, là hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao này.

Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi - cơ hội cho hợp tác xã ngành hàng cá phát triển

(HBĐT) - Hiện nay, sản xuất theo chuỗi giá trị đang là lựa chọn số một của ngành nông nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Bắt kịp xu thế đó, với tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ sông Đà, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng cá, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm "cá sông Đà" trên thị trường.

"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục