Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Chiều 22/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện công tác giảm nghèo, chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành: Lao động TB&XH, Tài Chính, KH&ĐT, NN&PTNT, Nội vụ, Ytế…

 

Công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ đã tiếp tục phát huy tác dụng hỗ trợ có hiệu quả cho hộ nghèo, người nghèo. Cụ thể: về chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trong 2 năm (2011-2012) NSNN đã bố trí 22.303 tỉ đồng để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi; chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về GD-ĐT NSNN đã hỗ trợ 11.844 để thực hiện các chính sách giảm nghèo trong lĩnh vực GD-ĐT; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến cuối năm 2012, các địa phương đã hỗ trợ đất ở cho 71.713 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 83.563 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 214.466 hộ, xây dựng 5.573 công trình nước sinh hoạt tập trung ở các xã, thôn bản ĐBKK; đã có trên 500 ngành hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở; hơn 1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất….

 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trong 2 năm với tổng vốn 9.349 tỉ đồng cho các địa phương đã đầu tư trên 1.000 công trình ở sở hạ tầng ở các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; đầu tư trên 5.000 công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã thôn bản ĐBKK vùng dân tộc miền núi; trên 12.000 hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo, tạo việc làm cho 25% lao động nông thôn, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng khoảng 15%. Qua đó có khoảng 20-30% hộ thoát nghèo góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 2-3%/năm trở lên. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 32 ngàn cán bộ các cấp được tham gia tập huấn về chuyên môn, kỹ năng để tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo tới đối tượng thụ hưởng.

 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tập trung đầu tư cho vùng khó khăn, địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao… Thông qua tác động, hiệu quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, tỉ lệ hộ nghèo cả nước và các huyện nghèo giảm nhanh, hoàn thành vượt mục tiêu quốc hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 9,6% (năm 2012, bình quân giảm 2,3%/năm; tỉ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo theo NQ 30a đã giảm từ 58,33% (năm 2010) xuống còn 43,89% (năm 2012).

 

Hội nghị đã đề ra mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo đến cuối năm 2013, cả nước giảm 2%/năm, riêng tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. Đến năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành, tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn dưới 30%. Năm 2013, Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn cho chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 5.031,207 tỉ đồng trong đó vốn đầu tư phát triển là 4.442,4 tỉ đồng, kinh phí sự nghiệp là 588,870 tỉ đồng.

 

Tại Hội nghị, đã có 14 ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành và các địa phương phát biểu tập trung vào các vấn đề như: đề nghị Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tập trung nguồn lực vào thực hiện các sách sách giảm nghèo đối với những địa bàn nghèo; nâng mức hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo…

 

Đối với tỉnh ta, năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách xoá đói giảm nghèo nói riêng vẫn được quan tâm đầu tư nên đã cơ bản hoàn thành được chỉ tiêu xoá đói giảm nghèo. Cụ thể, đã chủ động lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn như chương trình 135, 134, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, hỗ trợ vốn tín dụng hộ nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo… Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2012 còn 43.263 hộ chiếm 21,73% giảm 4,36% so với năm 2011; tỉ lệ hộ cận nghèo còn 16,14%.

 

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, xoá đói - giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Phó Thủ tướng đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác giiảm nghèo bền vững 2 năm qua. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tập trung làm quyết liệt hơn nữa công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá về hộ nghèo để có các hình thức hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng. Bên cạnh đó cần tiếp tục có các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ các hộ cận nghèo, tránh tình trạng tái nghèo; thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đối với các địa phương, cần bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách giảm nghèo, dự án án thuộc chương trình giảm nghèo theo mục tiêu kế hoạch đề ra; tổ chức thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo, tăng cường phân cấp cho cơ sở và mở rộng sự tham gia của người dân trong suốt quá trình thực hiện. Huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và người dân để thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề ra.

 

 

                                                           Đinh Thắng

 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục