Lĩnh Vực Kế Hoạch và Đầu tư

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Nhà nước, Chính phủ tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phát triển cho các xã vùng 2, vùng khó khăn, các xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn nhưng cơ sở hạ tầng KT-XH còn chưa phát triển bền vững.

 

Trả lời: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012, trong đó, xác định tiêu chí xác định thôn, xã đặc biệt khó khăn, trên cơ sở đó, các bộ, ngành Trung ương đã phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013, phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách 135 giai đoạn 2014 - 2015 và UB Dân tộc đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 áp dụng thống nhất trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, căn cứ trên khả năng nguồn lực Chính phủ sẽ có những ưu tiên hỗ trợ đối với từng địa bàn khó khăn. Nhưng trong điều kiện khó khăn về ngân sách hiện nay, nguồn lực NSNN sẽ ưu tiên tập trung cho các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trước.

 

Đối với những xã vùng II, vùng khó khăn, các xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn... Hiện nay, ngoài những chính sách chung về hỗ trợ đầu tư, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ một số chính sách đặc thù nhằm phát triển cơ sở hạ tầng còn yếu kém trên địa bàn như: nguồn lực hỗ trợ các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 (bình quân 2 tỷ đồng/xã), Chương trình 135 hỗ trợ cơ sở hạ tầng các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II theo Quyết định số 551/QĐ-TTg chương trình hỗ trợ tái định cư thủy điện sông Đà tại Hòa Bình, chương trình hỗ trợ phát triển Nghị quyết vùng miền núi và Trung du phía Bắc... Đây là các nguồn lực xóa đói - giảm nghèo có quy mô lớn, thời gian hỗ trợ tương đối dài nhằm tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng giúp các xã thoát nghèo bền vững.

 

 

(Còn nữa)

 

                                                                      PBĐ-TL (TH)

 

 

 

Các tin khác


Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục