Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng xóm Khoang, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 trị giá 1,9 tỉ đồng vừa bàn giao, đưa vào sử dụng.

Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng xóm Khoang, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 trị giá 1,9 tỉ đồng vừa bàn giao, đưa vào sử dụng.

(HBĐT) - Trong những năm qua, việc tập trung phát triển KT -XH gắn với chương trình xây dựng NTM ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Kim Bôi đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống vật chất, tinh thần, đồng bào dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bạch Công Du, Trưởng Phòng Dân tộc huyện cho biết: Huyện Kim Bôi có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc, trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 87%. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển KT -XH gắn với xây dựng NTM vùng DTTS, huyện đã tập trung khai thác các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng KT -XH vùng đồng bào DTTS. Với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, toàn huyện đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa được hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, công trình nước sạch nhằm hoàn thiện từng bước hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc. Hệ thống giao thông, các tuyến đường liên xã, liên thôn và những nơi tập trung đông dân cư đều được nhựa hoá, bê tông hoá. 100% xã, thị trấn đều được đầu tư xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố, 100% xã, thôn có điện lưới quốc gia với 100% hộ sử dụng điện, trên 70% công trình thuỷ lợi, 80% kênh mương được kiên cố hoá bằng bê tông, đảm bảo đủ nước tưới 2 vụ cho 85% diện tích nông nghiệp. Kinh tế hộ đồng bào DTTS bước đầu đã có những chuyển biến tốt, nhiều hộ đã mạnh dạn đưa cây trồng, vật nuôi có kinh tế cao vào sản xuất, đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng /người/năm. Công tác xoá đói giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức  xây dựng NTM tới các xã, thôn, bản, cụm dân cư. Qua tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện đã hiến 78.062 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp và 50.057 công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ năm 2011 - 2013, huyện đã huy động được 534.830 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình NTM trên 13, 7 tỉ đồng; ngân sách tỉnh trên 28,3 tỉ đồng; các nguồn vốn lồng ghép trên 431 tỉ đồng, ngân sách huyện cấp trên 2,2 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 39 tỉ đồng... Qua rà soát, đánh giá, hiện có 4 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 11 xã đạt từ 7-10 tiêu chí, 5 xã đạt 5-7 tiêu chí và 7 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện đang tập trung huy động các nguồn lực phấn đấu đến năm 2015, 3 xã Trung Bì, Kim Bình, Nam Thượng đạt chuẩn NTM.

 

                                                                         

 

                                                                      Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục