Nhờ làm tốt việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng, công trình cấp nước tập trung xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đảm bảo cung cấp nước ổn định, liên tục cho 95% hộ dân trên địa bàn.

Nhờ làm tốt việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng, công trình cấp nước tập trung xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đảm bảo cung cấp nước ổn định, liên tục cho 95% hộ dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giám sát nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt, tranh thủ được sự ủng hộ của người dân, huy động và tận dụng tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư cơ sở hạ nầng nông thôn... Đó là hướng đi tích cực của xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) cho mục tiêu thực hiện thành công chương trình XDNTM trên địa bàn.

 

Để triển khai có hiệu quả chương trình XDNTM, những năm qua, xã Nhân Nghĩa  đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong XDNTM để người dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào chung sức XDNTM bằng những việc làm thiết thực. Đặc biệt, MTTQ xã đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể vận động các hội viên, đoàn viên, hộ dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với XDNTM”, vận động các hộ dân chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng làng, gia đình văn hóa...

 

 Xác định, xây dựng hạ tầng KT-XH, các công trình phúc lợi là khâu quan trọng trong  XDNTM, xã đã chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng, đặc biệt là huy động công sức, tiền của trong cộng đồng dân cư để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt, xử lý môi trường.

 

Với tổng chiều dài đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm, nội đồng 106,6 km, đến nay, xã đã bê tông hoá được 56,7 km, chiếm 53,2% với tổng kinh phí 7.434 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 3.717 triệu đồng, chiếm 50%. Để phục vụ tưới tiêu, toàn xã có 68,7 km kênh mương, hơn 4 năm qua đã xây mới và nâng cấp được 25,06 km, chiếm 36,4% với tổng kinh phí trên 11,8 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động VH-VN, thể thao, hội họp, học tập tiếp thu tiến bộ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đến nay, 11/12 xóm đã được đầu tư xây dựng NVH xã. Trong đó, kinh phí xây dựng mới NVH xã và 2 xóm trị giá 3,1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng. Theo đó, tỷ lệ xóm có NVH trong xã đạt 91,6%. Việc xây dựng nhà ở của các hộ dân cũng được quan tâm, chú trọng. Những năm qua, ngoài hỗ trợ 73 hộ nghèo làm nhà ở với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, các hộ trong xã đã đầu tư nâng cấp, xây dựng nhà kiên cố. Hiện, toàn xã có 1.070 nhà ở đạt chuẩn, chiếm 75%, không còn nhà xiêu vẹo, dột nát.

 

Việc sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cũng thể hiện rõ vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Với tổng kinh phí 6 tỷ đồng, nhân dân trong xã đã đóng góp ngày công, vật liệu và tiền trị giá gần 1 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong xã đạt 95%. Đặc biệt, mô hình nhà tiêu do chương trình NS& VSMTNT xây dựng đã được nhân rộng với tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 75,2%. Ngoài ra, dân cư trên địa bàn còn hiến đất và đóng góp ngày công xây dựng 1 bãi đổ rác thải tập trung và 9 công trình vệ sinh công cộng.

 

Là xã với đa số hộ thu nhập dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hệ thống viễn thông trên địa bàn phát triển khá mạnh mẽ. Đến nay, trên 90% hộ trong xã có thuê bao điện thoại, hạ tầng kỹ thuật Intenrnet đã đến 12/12 xóm, đạt 100%. Lĩnh vực văn hoá, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực với 2/3 trường và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 9/12 xóm và 72,3% hộ đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, gia đình văn hoá; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%. Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, những năm qua, xã đã triển khai 4 mô hình phát triển sản xuất, gồm chăn nuôi gà ri lai, trồng mướp đắng lấy hạt, chăn nuôi bò sinh sản với 128 hộ tham gia; mở 3 lớp dạy nghề chăn nuôi lợn nái, trồng nấm rơm, sửa chữa máy nông cụ với 85 học viên tham gia. Các mô hình sản xuất và tiến bộ kỹ thuật từng bước được mở rộng, ứng dụng và phát huy hiệu quả. Nhờ vậy diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư trên địa bàn ngày càng thay đổi và phát triển.

 

Với kết quả đó, đến nay, xã Nhân Nghĩa đã đạt 15 tiêu chí trong chương trình XDNTM. Đó là cơ sở vững chắc để cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất và tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm nay và sẽ là xã đứng trong tốp đầu cán đích của huyện trong chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

 

 

 

                                                                          Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục