Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp. Gắn kết với nhiều cuộc vận động, phong trào và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.


Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp tại tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Tiến, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) huyện Lương Sơn cho biết: Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào huyện, Phòng VH-TT đã triển khai các văn bản chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; tham mưu công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, Phòng VH-TT tham mưu UBND huyện trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện thông qua các hình thức như: mở lớp tập huấn, xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề. Năm qua, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng trình tấu chiêng Mường, phổ biến, hướng dẫn các làn điệu dân ca, điệu múa của dân tộc Mường; kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể mo Mường, trang phục dân tộc Mường, tiếng nói, chữ viết… Qua đó góp phần đưa phong trào TDĐK XDĐSVH đạt được kết quả thiết thực. Năm 2023, toàn huyện có 21.439 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 89,2%; 141/146 khu dân cư đạt văn hóa, đạt 96,6%; 90/121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Không chỉ huyện Lương Sơn, năm 2023, phong trào TDĐK XDĐSVH được triển khai sâu rộng trên địa bàn các huyện, thành phố. BCĐ phong trào tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại cơ sở. Việc thực hiện 5 nội dung của phong trào được quan tâm, gồm: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng môi trường văn hoá xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Phong trào "Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào học tập, lao động sáng tạo thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia.

UBND tỉnh ban hành quyết định cấp bằng công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2018 - 2022 cho 185 tập thể. Năm 2023, toàn tỉnh có 191.833/217.236 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,3%; 1.428/1.482 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, đạt 96,3%.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL cho biết: Việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thông qua phong trào thúc đẩy khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của mỗi dòng họ, gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng tình đoàn kết, hoà thuận trong mỗi gia đình và cộng đồng cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân, xây dựng cuộc sống mới tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Để thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024, BCĐ các cấp tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về văn hóa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Nhân rộng, phát triển gương "người tốt, việc tốt”, "điển hình tiên tiến” xây dựng con người Hòa Bình có lối sống, nhân cách văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra đối với các nội dung hoạt động của phong trào, đảm bảo chất lượng các danh hiệu trong phong trào.

Hương Lan


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục