(HBĐT) - Quy mô tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh không đồng đều, nhiều đơn vị quá nhỏ so với tiêu chuẩn hiện hành và thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung trong khu vực, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh chỉ bằng 46% bình quân chung của cả nước. Theo tổng hợp, cứ 185 người dân có 1 người là cán bộ, công chức cấp xã, cao gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Những con số "biết nói” này cho thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, đợt "tổng sắp xếp” này sẽ cần sự đồng thuận của khoảng gần 1/3 dân số toàn tỉnh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, sự công tâm, minh bạch và lắng nghe, tiếp thu tích cực trong quá trình triển khai và đặc biệt là giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, có như vậy "ý Đảng mới hợp lòng dân”.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi trực tiếp đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ xã Hợp Đồng (Kim Bôi) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế, thiếu sót, bị động trong việc nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố; công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện được đánh giá là chủ động và chu đáo hơn rất nhiều. Đặc biệt là sự vào cuộc bài bản, quyết liệt, tích cực của cấp ủy các cấp đã đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống và tạo nên sự đồng thuận lớn trong nhân dân.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng 

Theo quy định hiện hành về đơn vị hành chính ở cấp huyện thì tỉnh ta có huyện Kỳ Sơn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên; ở đơn vị hành chính cấp xã có 31 đơn vị chưa đạt 50% về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, 6 đơn vị chưa đạt 30% về quy mô dân số, 18 đơn vị chưa đạt 20% về diện tích tự nhiên. Cuộc "tổng sắp xếp” trên quy mô toàn tỉnh với dự kiến giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã sẽ có tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống của hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp lại; ảnh hưởng đến giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan của khoảng gần 1/3 dân số toàn tỉnh; hàng trăm công trình sẽ dôi dư sau sáp nhập. Đây thực sự là một bài toán khó!.

Để thực hiện chủ trương lớn này, ngày 27/2/2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hòa Bình. Có thể nói, đây là một văn bản quan trọng hàng đầu, thể hiện rõ quyết tâm, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là "kim chỉ nam” để cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương có căn cứ, đường hướng triển khai thực hiện.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Thực trạng đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện là cần thiết. Đây là một chủ trương lớn, cần nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân. Do đó, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là việc thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH và quyền làm chủ của nhân dân. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp phải phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân cho đến việc nghiên cứu, xây dựng, đề xuất giải pháp, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Các cấp ủy phải quan tâm chỉ đạo thực hiện việc thảo luận dân chủ rộng rãi, thống nhất về phương án sắp xếp. Sau khi đã thống nhất thì phải tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện các bước, yêu cầu theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Bài học thành công từ huyện Kim Bôi

          Kim Bôi là địa phương có số xã sắp xếp nhiều nhất tỉnh. Cụ thể, huyện sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã với dân số hơn 59 nghìn người thành 6 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 11 xã. Thực tế việc nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố ở Kim Bôi trước đây đã có những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến như phải kỷ luật 1 đồng chí đảng viên ở xã Vĩnh Đồng vì những phát ngôn không đúng đắn liên quan đến việc nhập, kiện toàn xóm; nhiều vướng mắc phát sinh ở xóm Bãi Hạ, xã Nam Thượng khiến cho tiến độ nhập xóm ở đây không đảm bảo tiến độ...

        Do đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, ngày 10/6/2019, BCH Đảng bộ huyện đã có Kết luận số 23-KL/HU về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đồng thời có sự phân công, phân nhiệm, gắn trách nhiệm cụ thể cho mỗi đồng chí trong thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, huyện ủy viên, ủy viên ủy ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng vùng, địa bàn. Tương tự cấp huyện, ở cấp xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy, đảng ủy viên cũng được phân công và gắn trách nhiệm với việc thực hiện chủ trương tại từng xóm. 

          Đồng chí Quách Thị Miến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có sự vào cuộc xuyên suốt, mạnh mẽ của cấp ủy Đảng ngay từ ban đầu. Theo sự phân công của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên sẽ làm tổ trưởng các tổ công tác phụ trách xã, chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện tại xã mình phụ trách. Tổ công tác đã trực tiếp tham dự các cuộc họp, hội nghị của xã, xóm để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chủ trương và thực hiện các bước của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt là kịp thời tiếp thu kiến nghị, giải trình những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân. Sự tham gia trực tiếp của các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên tại những cuộc họp xóm đã giúp người dân cởi mở, tích cực, thẳng thắn phát biểu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: người dân xin lại cơ sở vật chất, việc phải đi xa để thực hiện thủ tục hành chính… Những ý kiến, kiến nghị kịp thời được cấp ủy các cấp giải trình cũng như tiếp thu, báo cáo về Huyện ủy, UBND đề xuất hướng giải quyết.

          Có thể nói, với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, sự vào cuộc tích cực, đồng loạt, sâu sát cơ sở của cấp ủy mà việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bôi đã diễn ra rất trôi chảy, thuận lợi. Việc lấy ý kiến của cử tri chỉ cần thực hiện 1 lần và hoàn thành luôn 100% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ người dân đồng thuận rất cao như: xã Kim Bôi 99,71%, thị trấn Bo 98,98%, xã Thượng Bì 97,75%, xã Hợp Đồng 97,75%, xã Hợp Kim 97,67%… Với tinh thần đồng thuận cao, hiện nay, Kim Bôi đã có 66 cán bộ đăng ký xin nghỉ để hưởng chế độ hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 173 ngày 14/8 của HĐND tỉnh.

          Cùng với Kim Bôi, trong đợt tổng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh lần này ghi nhận sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, toàn diện của cấp ủy Đảng các cấp. Nhờ vậy, việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã đã được thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch. Ngày 14/8/2019, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương sắp xếp để giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo tinh gọn bộ máy.
 


Thúy Hằng, Dương Liễu

Các tin khác


Thắp sáng miền ký ức Điện Biên

(HBĐT) - Có người trải qua 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chắc tay súng xung phong qua 3 trận đánh, cũng có người khi hành quân đến cứ điểm Điện Biên Phủ lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, nhưng trong tim họ - những cựu chiến binh năm xưa vẫn luôn sáng lên niềm tự hào: là chiến sỹ Điện Biên!

 “Đất thức” Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sau một thời gian dài trầm lắng, huyện Kỳ Sơn được biết đến là vùng "đất thức” - hội tụ cơ bản những điều kiện để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có cả đồng bằng, cả núi non hùng vĩ, đất đai màu mỡ, hạ tầng giao thông kết nối đường thủy và đường bộ, hầu hết các vùng đất trên địa bàn huyện đang tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư.

 Dấu ấn Dự án giảm nghèo Bài 2 - Giúp người dân phát triển sinh kế bền vững

(HBĐT) - Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, Dự án giảm nghèo (DAGN) giai đoạn 2 tỉnh Hòa Bình tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Hoạt động này được thực hiện thông qua hỗ trợ theo nhóm đồng sở thích (CIG) mà không hỗ trợ từng gia đình đơn lẻ. Đây là cách tiếp cận mới và khá thách thức. Tuy nhiên, đánh giá chung toàn giai đoạn, Hòa Bình là một trong những điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc trong hoạt động này.

 Dấu ấn Dự án giảm nghèo


Bài 1:  Bức tranh mới ở vùng nông thôn khó khăn


(HBĐT) - Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, do vẫn là một trong những tỉnh khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc nên tỉnh tiếp tục được các bộ, ngành T.Ư và Ngân hàng Thế giới (WB) lựa chọn là 1 trong 6 tỉnh tham gia Dự án giảm nghèo (DAGN) các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2. Được triển khai từ năm 2010 - 2018, về cơ bản dự án đã đạt được mục tiêu nâng cao mức sống của người hưởng lợi vùng dự án; tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở, năng lực sản xuất của cộng đồng; hỗ trợ lập kế hoạch phát triển KT – XH cấp xã và tăng cường liên kết thị trường, sáng kiến kinh doanh.

Nhộn nhịp phố “ẩm thực đêm” đê Đà Giang

(HBĐT) - Khác với cái mộc mạc mấy năm về trước của con đê dọc bờ sông Đà, một phố "ẩm thực đêm” giữa lòng TP Hòa Bình hiện ra trên đường đê Đà Giang, phường Phương Lâm như minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của một thành phố đang trên đà cất cánh. Phố ẩm thực đêm khoác lên mình chiếc áo mới của những ánh đèn lấp lánh từ những nhà hàng, quán ăn uống từ sang trọng đến bình dân, là điểm hẹn mỗi tối và cuối tuần của nhiều người dân thành phố, nhất là các bạn trẻ.

Bài 3: Thay đổi tư duy, quyết liệt hành động

(HBĐT) - Tỉnh đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn với mục tiêu, hướng đi đã định hình rõ nét. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, giao việc cụ thể, sát sao đôn đốc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục sự yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ khó khăn, cản trở sự phát triển. Quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển, vững bước trong công cuộc đổi mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục