(HBĐT) - Năm 2020, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh chỉ thực hiện đạt 47,7% kế hoạch. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 tỉnh không hoàn thành. Do đó, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng tỉnh xác định cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phát triển đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, những cái khó dần được tháo gỡ, nhiều giải pháp hiệu quả được đồng bộ triển khai. Kết quả năm 2021, công tác phát triển Đảng của tỉnh hoàn thành đạt 101% kế hoạch. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn có sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bài 1 -  Đảm bảo số lượng gắn liền với nâng cao chất lượng

Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) làm việc với trưởng các hội, đoàn thể về việc tổ chức thực hiện các phong trào, tạo nguồn phát triển đảng viên.


Năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.616 đảng viên, bằng 101% kế hoạch (1.616/1.600), có 9/13 Đảng bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, đạt 134,4% kế hoạch (KH); Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 178 đảng viên, đạt 127,1% KH; Đảng bộ huyện Đà Bắc kết nạp 139 đảng viên, đạt 126,4% KH; Đảng bộ huyện Tân Lạc kết nạp 161 đảng viên, đạt 123,9% KH… Đáng lưu ý là ngoài việc đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp năm 2021 cũng được nâng lên rõ rệt.

Xây dựng phong trào tốt để tìm kiếm hạt nhân ưu tú cho Đảng - bài học kinh nghiệm ở Yên Thủy

Về công tác tại xã Yên Trị (Yên Thủy), chúng tôi được tham dự buổi làm việc của Thường trực Đảng ủy xã và trưởng các hội, đoàn thể về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cái khó nhất trong công tác phát triển đảng viên là thiếu nguồn do thanh niên tốt nghiệp THPT đi làm xa, ít tham gia được các hoạt động tại địa phương. Nông dân, phụ nữ thì không mặn mà với việc vào Đảng, hoạt động đoàn thể chưa sôi nổi. Không có phong trào, không có hoạt động thì sẽ không khích lệ được hội viên tham gia, không có cơ hội cho họ phát huy năng lực, sở trường, không tìm kiếm được hạt nhân ưu tú để kết nạp Đảng. Xác định được vấn đề này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các hội, đoàn thể đã phát động nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, năm 2021 đã lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được 12 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 133% KH), riêng trong 2 tháng đầu năm nay đã kết nạp được 3 đảng viên. Trong khi đó năm 2020, các phong trào trên địa bàn xã chưa sôi nổi, khó khăn trong tìm kiếm nguồn, việc kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 87% KH.

Xây dựng, tổ chức được các phong trào thi đua sôi nổi, từ đó phát hiện nhân tố để bồi dưỡng, kết nạp Đảng cũng chính là cách làm hiệu quả đã được các xã: Bảo Hiệu, Lạc Thịnh, Ngọc Lương, Phú Lai, thị trấn Hàng Trạm... thực hiện thành công. Các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan, nhà trường như Đảng bộ cơ quan chính quyền; chi bộ trường THPT Yên Thủy A, THPT Yên Thủy B, phổ thông DTNT THCS&THPT huyện... cũng đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi để từ đó tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt và vượt kế hoạch. Nhờ vậy mà tuy năm 2021 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng huyện đã kết nạp được 138 đảng viên, trong đó kết nạp được 1 chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 115% KH.

Đáng phấn khởi hơn cả là không chỉ đảm bảo về số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Có 79/138 đảng viên mới kết nạp (chiếm 57%) có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

Phát triển đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng đảng viên - nhìn từ Tân Lạc

Xác định rõ việc phát triển đảng viên phải gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, ngày 20/9/2021, BTV Huyện ủy Tân Lạc ban hành Chỉ thị số 09 về "nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới” với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Điều này thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo cả "lượng” và "chất”.

Trao đổi về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Bên cạnh kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và quản lý đảng viên trên địa bàn huyện còn những khó khăn, hạn chế như công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn; số lượng đảng viên bị xóa tên, khai trừ và xin ra khỏi Đảng có xu hướng gia tăng. Những khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện chưa chặt chẽ, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác đảng viên. Do đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảng viên. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy định, nhiệm vụ về công tác quản lý đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; đánh giá, xếp loại và khen thưởng, kỷ luật đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới, đảng viên trẻ; tạo môi trường rèn luyện, thử thách. Phát huy trách nhiệm của đảng viên chính thức giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng, việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong thời gian dự bị và kể cả sau khi chuyển chính thức. Tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, chú trọng đến chất lượng nguồn thật sự tiêu biểu, ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của T.Ư. Công tác kết nạp đảng viên cần coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư (khóa XII). Thực hiện đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch các quy trình từ khâu phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, đưa vào nguồn kết nạp đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét, kết nạp vào Đảng.

Thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, năm 2021, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã kết nạp được 161 đảng viên, đạt 124% KH. Song song với việc kết nạp đảng viên mới, huyện quan tâm làm nghiêm, làm tốt việc rà soát, sàng lọc đảng viên. Từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ đã đưa 43 đảng viên vào diện rà soát, sàng lọc; có 28 đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ, giảm sút ý chí chiến đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ tuyên truyền, vận động, giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng không tiến bộ. Tất cả những đảng viên này đều được Hội đồng xem xét kết nạp và xóa tên đảng viên Huyện ủy Tân Lạc xem xét, thẩm định kỹ lưỡng. Thực tế đã cho thấy việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã có tác động tích cực trong việc quản lý đảng viên; nhắc nhở những cá nhân vi phạm có giải pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Qua đây củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, mỗi đảng viên thực sự là một tấm gương sáng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

(Còn nữa)


Dương Liễu

Các tin khác


Xuất khẩu nông sản - kỳ vọng tạo đột phá cho nền nông nghiệp: Bài 2 - Tập trung nâng cao giá trị các mặt hàng chiến lược

(HBĐT) - Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành Nông nghiệp tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, SX-KD nông sản chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị xuất khẩu nông sản được đánh giá tăng nhưng thiếu bền vững, còn mang tính tự phát, chưa có đề án chiến lược cho từng loại thị trường.

Đi săn “lộc” rừng mùa mưa

(HBĐT) - Vào mùa mưa, ốc núi chính là một đặc sản được nhiều người dân trong tỉnh bỏ công sức leo lên các dãy núi cao để tìm kiếm. Công việc thời vụ này đem lại thu nhập thêm cho nhiều hộ gia đình nhưng đầy vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Xuất khẩu nông sản - kỳ vọng tạo đột phá cho nền nông nghiệp: Bài 1 - Vượt thách thức để tăng trưởng

(HBĐT) - Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thời gian qua, đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch Covid-19, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn giữ được tăng trưởng dương. Nổi bật là xuất khẩu nông sản tăng trưởng bằng hoặc cao hơn cùng kỳ những năm trước, góp phần tăng giá trị sản xuất toàn ngành; đồng thời đóng góp vào thành quả xuất khẩu nông sản chung của cả nước.

Tác nghiệp nơi đầu sóng

(HBĐT) - Biển Đông là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vùng biển đảo thiêng liêng chứng kiến, ghi dấu bao thế hệ cha ông đã đổ công sức và máu xương để khai phá, giữ gìn trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Đội ngũ những người làm báo trong cả nước luôn có mặt để thực hiện nhiều tác phẩm báo chí, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đối với phóng viên được đi biển đảo, viết về cuộc sống người lính và Nhân dân ngoài đảo là vinh dự đối với người làm báo. Bởi những chuyến đi ra đảo là cơ hội hiếm hoi với phóng viên.

Chuyện về các “chiến sỹ” Trung tâm VH-TT&TT với những chuyến đi ngược núi

(HBĐT) - Họ là những biên tập viên, quay phim của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT) cấp huyện mang trong mình nhiệt huyết với nghề. Không quản ngại vất vả, gian nan, họ tích cực bám sát địa bàn để cập nhật diễn biến, những thông tin tươi mới, góp phần đưa tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền huyện đến với Nhân dân kịp thời thông qua các kênh: hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện, Đài PT-TH tỉnh và Báo Hòa Bình.

Cây lộc và trái vàng ở xứ Mường Be

(HBĐT) - Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Dổi cho thân gỗ cao vút, thẳng tắp để người quê tôi làm nếp nhà sàn. Dổi cho loại hạt nức vị các món ăn; cho loại thuốc quý để người Mường khỏe mạnh. Dổi xứ Mường hôm nay ở nhiều vùng quê từ Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên đến Tây Nguyên xa xôi... đang mang lại những mùa Xuân no ấm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục