(HBĐT) - Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tuy tăng 2 bậc so với năm 2021, tăng 30 bậc so với năm 2020, nhưng điểm số lại giảm do việc điều chỉnh các nội dung và thang điểm đánh giá của một số tiêu chí, tiêu chí thành phần. Với tinh thần thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế, Ban chỉ đạo (BCĐ) CCHC tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 cũng như các năm tiếp theo. 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế

Tại hội nghị BCĐ CCHC được tổ chức mới đây, bên cạnh những kết quả đạt được, BCĐ CCHC tỉnh đã đánh giá những mặt hạn chế, chưa đạt được như: Chưa có nhiều giải pháp, sáng kiến có tính mới, tính hiệu quả để góp phần đẩy mạnh CCHC, phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiệm vụ về công khai, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) chưa đạt yêu cầu; không công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của một số sở, ngành, địa phương. Việc giải quyết hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận vẫn còn chậm, muộn, quá hạn. Số lượng phó trưởng phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện chưa đảm bảo theo quy định của Chính phủ. Một số cơ quan, đơn vị có lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và tương đương bị kỷ luật. 

Ngoài ra, một số ngành, địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 còn chậm, chưa đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách tại một số cơ quan, đơn vị chưa dứt điểm. Năm 2022 không có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% so với năm trước liền kề. Chưa hoàn thành triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Số dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đưa vào sử dụng chính thức chưa đầy đủ... 

Thẳng thắn phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2022, đặc biệt giải trình việc không đồng bộ kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia với Cổng DVC của tỉnh dẫn đến một số TTHC còn công khai văn bản, TTHC hết hiệu lực; một số điểm số các tiêu chí bị trừ điểm, đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo. Cụ thể như: UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị  rà soát, nâng cấp cổng/trang thông tin điện tử; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử...

Đồng chí Hà Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho rằng: Trong những năm gần đây, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC theo DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua DVC công ích. Tuy nhiên chưa đạt kết quả mong muốn do gặp khó khăn như chỉ một số đối tượng hiểu biết, thành thạo sử dụng thiết bị điện tử tham gia; phần lớn người dân không có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, không có nhu cầu lập tài khoản điện tử cá nhân, muốn trực tiếp đến bộ phận "một cửa" để được hướng dẫn trực tiếp. Kết quả đạt được chủ yếu do công chức "một cửa" làm giúp. Trong việc để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết TTHC là do các xã đường truyền không ổn định, kỹ năng xử lý của công chức "một cửa" một số xã còn yếu... Trong năm 2023, huyện tập trung các giải pháp khắc phục nội dung còn hạn chế, phấn đấu đạt được kết quả chỉ số CCHC cao hơn. 

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh cho biết: Trên cơ sở kết quả phân tích Chỉ số CCHC năm 2022, để duy trì và cải thiện chỉ số CCHC năm 2023, BCĐ CCHC của tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành như Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2023; Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhất là việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong phạm vi quản lý, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đề xuất, tham mưu các sáng kiến, mô hình, giải pháp có tính mới, tính hiệu quả nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, địa chính, môi trường, khoáng sản, tài chính, ngân sách, tổ chức cán bộ…; thực hiện việc xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương mình đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang còn hiệu lực để công khai kịp thời trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, trong đó chủ động rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý của TTHC, trường hợp văn bản đã hết hiệu lực thi hành phải gỡ bỏ ngay hoặc thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh để xóa bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đầy đủ các bước theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo thời gian quy định, scan đầy đủ thành phần hồ sơ và cập nhật kết quả giải quyết lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đúng thời hạn quy định. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn phải ban hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức theo quy định, không yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ quá 1 lần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Để đạt được kết quả, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể duy trì và cải thiện chỉ số CCHC tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo. 


Hương Lan

Các tin khác


Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

 Bài 2 - Quyết liệt trong luân chuyển, điều động cán bộ


(HBĐT) - Một trong những hạn chế nổi lên trong công tác cán bộ (CB) đã được Tỉnh ủy chỉ ra từ đầu nhiệm kỳ đó là việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác chưa thực sự được quan tâm. Thực tế khi rà soát CB lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tại thời điểm tháng 5/2021, có đến 80 đồng chí được bổ nhiệm lại đến lần thứ 3; thậm chí có đồng chí được bổ nhiệm lại lần 4, lần 5. Lãnh đạo cấp phó thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 78 đồng chí đã được bổ nhiệm lại lần 2 và 13 đồng chí bổ nhiệm lại lần 3. Do đó, luân chuyển, điều động CB được xác định là việc cần làm ngay.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh


 Bài 1- Nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ (CB) là cái gốc của mọi công việc… Công việc thành công hay thất bại đều do CB tốt hay kém”. Trong văn kiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm được chỉ ra đầu tiên đó là "tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng… xây dựng đội ngũ đảng viên và CB các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Điều này đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ (CTCB). Thực hiện NQĐH XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hàng loạt giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá, chiến lược đã được tỉnh ta triển khai để khắc phục những yếu kém trong CTCB. Từng bước xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, toàn diện.

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 2 - Những đồng vốn "quý như vàng”

(HBĐT) - Nhờ nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương (NSĐP) sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi đồng vốn chuyển sang là thêm một sự đồng hành, một cơ hội để có thêm những người lao động vượt lên khó khăn.  

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 1 - Trụ cột giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Sau gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh. Hơn 20 năm triển khai TDCS, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành một trong những trụ cột trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội đã giúp trụ cột này thêm vững chắc hơn.

Muôn hình vạn trạng thủ đoạn buôn ma túy

(HBĐT) - Mua bán, vận chuyển ma túy trái phép được thực hiện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thủ đoạn vận chuyển ma túy trên các phương tiện công cộng, do chính lái xe thực hiện là hành vi ngụy trang đặc biệt nguy hiểm, khó phát hiện, đấu tranh. Nguy hiểm hơn, lái xe là đối tượng nghiện lâu năm, phương thức vận chuyển này đặt tính mạng của hành khách trong thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

Hân hoan chào đón năm học mới

(HBĐT) - Sáng 5/9, trên khắp các nẻo đường từ TP Hoà Bình đến trung tâm các huyện cũng như các xã, phường, thị trấn, học sinh các cấp học hân hoan đến trường trong những bộ đồng phục mới cùng cờ, hoa rực rỡ chào đón năm học 2023-2024 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ em đến trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục