(HBĐT) - Từ năm 2002 đến nay, UBKT Huyện ủy Yên Thủy liên tục được cấp trên ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng. Có nhiều nguyên nhân để đạt được thành tích, trong đó 2 nguyên nhân quan trọng đó là: UBKT huyện Yên Thủy chủ trương "Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng” và phân công thành viên UBKT Huyện ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác, tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên để nắm vững tình hình tổ chức Đảng và đảng viên.


Đồng chí Bùi Đình Duyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm là việc chủ thể kiểm tra tập trung kiểm tra đối với những cán bộ, đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp ở những những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như: Quản lý kinh tế, quản lý dự án, đất đai, tài nguyên môi trường; những tổ chức Đảng ở các xã vùng sâu, vùng xa, có khó khăn, những nơi có biểu hiện buông lỏng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...

Trong năm 2017, UBKT các cấp huyện Yên Thủy đã chủ động khảo sát cơ sở, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp cấp ủy kiểm tra 61 tổ chức Đảng, 38 đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24, ngày 5/6/2012 của Bộ chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 13/5/2016 của BTV Tỉnh ủy về "đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 24, ngày 14/3/2014 của BTV Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; nghị quyết của Huyện ủy, của cấp ủy cơ sở về phát triển KT-XH năm 2017...

Đáng chú ý, UBKT huyện Yên Thủy đã duy trì việc phân công thành viên UBKT Huyện ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên. Hàng tháng, các thành viên UBKT Huyện ủy phản ảnh tình hình, hoạt động của tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên để UBKT Huyện ủy thảo luận, nắm chắc tình hình cơ sở và đảng viên; gắn trách nhiệm của thành viên UBKT Huyện ủy với thành tích hoặc yếu kém, khuyết điểm của tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên (cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, quyết định của cấp trên, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc của chính cấp được giám sát; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Đồng thời, UBKT các cấp trong huyện đã giám sát và tham mưu, giúp cấp ủy giám sát chuyên đề đối với 51 lượt tổ chức Đảng cấp dưới và 45 đảng viên trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của cấp trên, tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy huyện và việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

UBKT các cấp trong huyện còn chủ động thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, đó là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức Đảng và 28 đảng viên (có 4 đồng chí là Huyện ủy viên) trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc và việc buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Qua kiểm tra kết luận, 11 tổ chức Đảng và 17 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật đối với 32 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra tài chính Đảng đối với 45 lượt tổ chức. Qua KT,GS đã phát hiện, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên.

Việc tăng cường KT,GS đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên đã có tác dụng phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của các tổ chức Đảng và đảng viên, từ đó dân chủ trong Đảng được phát huy; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Ghi nhận thành tích của UBKT Huyện ủy Yên Thủy đã đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã họp, bình xét UBKT Huyện ủy Yên Thủy tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về thành tích thi đua ngành Kiểm tra Đảng tỉnh năm 2017 và thông báo tới BTV Huyện ủy Yên Thủy để xem xét, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho UBKT Huyện ủy.


Tô Đăng Hữu

(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đổi thay sau chặng đường 70 năm

(HBĐT) - Chặng đường 70 năm (1947 - 2017) từ khi chi bộ Đảng Hiền Lương được thành lập, đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng CB,ĐV và nhân dân của mảnh đất chiến khu anh hùng.

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Huyện Lạc Thủy - các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH

(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy chia sẻ: Từ phong trào thi đua do huyện phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần vào kết quả phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 171 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp được 171 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 33/62 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, đảng viên mới kết nạp là nữ 84 đồng chí, chiếm 49,1%; dân tộc Mường 153 đồng chí, chiếm 89,4%; đoàn viên thanh niên 113 đồng chí, chiếm 66,0%; cán bộ, công chức Nhà nước 10 đồng chí, chiếm 5,85%; viên chức lao động sự nghiệp 45 đồng chí, chiếm 26,32%; nông dân 108 đồng chí, chiếm 63,15%; lực lượng vũ trang 8 đồng chí, chiếm 4,68%.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 20 đảng viên mới

(HBĐT) - Trong tháng 8/2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 200 học viên; kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 9 chi, đảng bộ cơ sở. Đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số chiếm 70%, đoàn viên chiếm 70%, nữ chiếm 50%.