(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.


Phạm Xuân Trí

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân của tỉnh có bước phát triển về số lượng, chất lượng, trưởng thành về năng lực quản trị, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả SX-KD, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương. Hàng năm, các DN đã tạo doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo ra năng lực sản xuất mới, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, phát triển KT-XH của tỉnh.

Chúng tôi đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đưa ra những quyết sách lớn, với nhiều chỉ tiêu, giải pháp đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thiết thực hỗ trợ kinh tế tư nhân, cộng đồng DN phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương Hòa Bình mạnh giàu và nhân ái.


Phạm Xuân Trí

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục