(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.Năm 2021, công tác phát triển Đảng của xã Hòa Sơn (Lương Sơn) thực hiện đạt 180% kế hoạch được giao. Ảnh Chi bộ thôn Hạnh Phúc kết nạp đảng viên mới. 

Quyết liệt các giải pháp

Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa xác định được động cơ vào Đảng, ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao; một số quần chúng là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không có việc làm tại địa phương, phải đi làm xa, không tham gia sinh hoạt đoàn thể tại địa phương nên khó khăn trong công tác theo dõi, tạo nguồn… Đó là những trở ngại trong công tác phát triển Đảng trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua. Xác định được chính xác những khó khăn, huyện đã có giải pháp quyết liệt, sát với tình hình thực tế để tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Huyện xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo toàn diện. Để giải quyết những khó khăn đặt ra, huyện xác định công tác lãnh, chỉ đạo cần được triển khai quyết liệt, kịp thời, sát sao hơn nữa. Với quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2021, ngày 24/12/2020, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU về kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021; tiếp đó ngay những ngày đầu năm 2021, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2021. Sau hội nghị, BTV Huyện ủy ban hành thông báo yêu cầu cấp ủy các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang… Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp Đảng với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Ngoài ra, BTV Huyện ủy ban hành báo cáo chuyên đề đánh giá công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 - 2020; nâng cao số lượng, chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. BTV Huyện ủy giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên năm 2021 cho từng chi, Đảng bộ cơ sở. Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời xây dựng, ban hành hướng dẫn chi tiết về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện. Bám sát tiến độ thực hiện của từng chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu các chi, đảng bộ đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên. Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước huyện được kiện toàn, tích cực tuyên truyền, vận động các công ty, DN quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.

Những kết quả đáng phấn khởi

Từ sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của BTV Huyện ủy, Ban chỉ đạo cấp huyện đã tạo nên những chuyển biến tích cực tại các địa phương. Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn cho biết: Tiếp thu và triển khai thực hiện các chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể đã chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên trở thành một nội dung sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ, đoàn thể khu dân cư. Các đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động để từ đó theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xét cảm tình Đảng. Kết quả công tác phát triển đảng viên đã có nhiều khởi sắc. Năm 2020, Đảng bộ xã kết nạp đảng viên đạt 70% chỉ tiêu giao nhưng năm 2021 thực hiện đạt 180% chỉ tiêu giao. Trong 2 tháng đầu năm 2022, chúng tôi đã kết nạp được 1 quần chúng là thanh niên ưu tú vào Đảng.

Cùng với Hòa Sơn, công tác phát triển đảng viên ở một số đảng bộ năm 2021 có nhiều khởi sắc, tiêu biểu như xã Thanh Sơn kết nạp Đảng đạt 260% kế hoạch, Đảng bộ xã Liên Sơn đạt 178% kế hoạch, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đạt 160% kế hoạch… Nhiều chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đạt và vượt kế hoạch huyện giao.

Năm 2021, số quần chúng dự nguồn của Đảng bộ huyện là 283 người, trong đó đã có chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 192 người. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 126 học viên, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 108 học viên. Toàn huyện kết nạp được 121/90 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đảm bảo đúng quy định. Đã thực hiện thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho 92 đảng viên dự bị. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày một nâng lên, đa số đảng viên mới kết nạp đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, sức khỏe, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ quan, đơn vị.


Dương Liễu

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Đảng bộ huyện Lương Sơn: Hành động xây dựng đô thị Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã

(HBĐT) - Kế thừa những kết quả quan trọng đạt được là huyện nông thôn mới (NTM) và đạt tiêu chí đô thị loại IV, về đích trước Nghị quyết Tỉnh ủy 1 năm, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025, là đô thị công nghiệp, dịch vụ, đô thị sinh thái, thông minh, xanh, kết nối với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội - đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền... Từ đó góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ

(HBĐT) - Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào PN toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề này.

Tiếp xúc, đối thoại giúp Đảng gần dân

(HBĐT) - Ngày 10/11/2021, Thành ủy Hoà Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Nhân dân đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung về: Quy trình, căn cứ thu hồi đất, giá đất đền bù; giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường; bố trí quỹ đất để xây dựng chợ; xử lý sai phạm liên quan đến sử dụng đất; tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố; quan tâm, làm tốt hơn công tác môi trường... Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục