(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 14/2/2022 về phát triển đảng viên (ĐV) năm 2022. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp, số lượng quần chúng dự nguồn đối tượng kết nạp theo kế hoạch của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ. BTV Tỉnh ủy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2022 kết nạp được 1.600 ĐV mới trở lên và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho các đảng bộ trực thuộc.

BTV Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác ĐV; thực hiện đúng phương châm phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp ĐV và công nhận ĐV chính thức; coi trọng cả số lượng và chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của Đảng; vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản chất tốt đẹp, về truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, quan tâm sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, gắn với đời sống của Nhân dân để ĐV và quần chúng thấy rõ hiệu quả sinh hoạt đảng. BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có biện pháp, giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị làm tốt công tác phối hợp theo dõi, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc kết nạp ĐV...

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng ĐV năm 2021 và qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực hiện rà soát, sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ ĐV theo đúng Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Định kỳ hằng quý khảo sát, đánh giá phân tích chất lượng quần chúng, phát hiện, tạo nguồn phát triển ĐV; kịp thời tổ chức, mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và bồi dưỡng ĐV mới kết nạp để thực hiện công nhận ĐV chính thức đúng thời hạn quy định.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp ĐV tại đảng bộ mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo ban tuyên giáo cấp ủy, trung tâm chính trị các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, chi bộ; lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng ĐV mới đảm bảo yêu cầu, chất lượng, đạt hiệu quả. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động phong trào công nhân; củng cố, phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. BTV Tỉnh Đoàn hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng các mô hình để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo BTV Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

P.V (TH)


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Đảng bộ huyện Lương Sơn: Hành động xây dựng đô thị Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã

(HBĐT) - Kế thừa những kết quả quan trọng đạt được là huyện nông thôn mới (NTM) và đạt tiêu chí đô thị loại IV, về đích trước Nghị quyết Tỉnh ủy 1 năm, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025, là đô thị công nghiệp, dịch vụ, đô thị sinh thái, thông minh, xanh, kết nối với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội - đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền... Từ đó góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ

(HBĐT) - Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào PN toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề này.

Huyện Lương Sơn - điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục