(HBĐT) - Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, chất lượng đời sống công nhân lao động (CNLĐ) không ngừng được nâng lên. Chúng tôi được tham gia vào tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ý nghĩa.


Trần Thanh Bình

Điện lực thành phố Hòa Bình

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi mang niềm tin chắc chắn đại hội sẽ bàn bạc đưa ra những chính sách quan tâm đến công nhân, nhất là vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; có giải pháp hiệu quả ngăn chặn, xử lý các trường hợp người sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, tôi mong muốn cấp ủy Đảng tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cấp Công đoàn có nhiều hoạt động rõ nét, là chỗ dựa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CNLĐ bản lĩnh, chủ động, cùng chủ doanh nghiệp thực hiện các phúc lợi, hướng đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng phát triển.


Trần Thanh Bình

Điện lực thành phố Hòa Bình


Các tin khác


Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục