ỦY BAN MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"

 

 

 

 

TỈNH HÒA BÌNH

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ VÀ ỦNG HỘ QUỸ NĂM 2019

 

 

 

 

 

 

STT

Tên đơn vị

Đã nộp

Đăng ký

Cộng tổng

Ghi chú

1

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

2,500,000,000

 

 

 

2

Ông Đặng Công Tâm (Cựu tù Côn Đảo)

120,000,000

 

 

 

3

Ngân hàng BIDV Hòa Bình

15,000,000

 

 

 

4

Báo Hòa Bình

5,656,816

 

 

 

5

Bảo hiểm xã hội tỉnh

24,542,015

 

 

 

6

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3,182,000

 

 

 

7

Bảo Tàng tỉnh

1,678,000

 

 

 

8

Ban Nội chính Tỉnh ủy

3,170,000

 

 

 

9

Chi Cục Văn thư lưu trữ

1,860,000

 

 

 

10

Trường Chính trị tỉnh

10,707,000

 

 

 

11

VP Ủy ban nhân dân tỉnh

15,000,000

 

 

 

12

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

7,678,900

 

 

 

13

Cán bộ CNVCLĐ Công ty Thủy Điện Hòa Bình

33,600,000

 

 

 

14

Sở Thông tin và truyền thông

4,855,000

 

 

 

15

Liên hiệp các hội Khoa học

950,000

 

 

 

16

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

2,460,000

 

 

 

17

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh

4,104,670

 

 

 

18

Ban Dân Vận Tỉnh ủy

3,520,000

 

 

 

19

Công ty Điện lực Hòa Bình

10,000,000

 

 

 

20

Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình

1,000,000

 

 

 

21

Hội Luật gia

1,000,000

 

 

 

22

Ngân hàng VPBank Hòa Bình

2,000,000

 

 

 

23

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết HB

10,000,000

 

 

 

24

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

4,000,000

 

 

 

25

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

10,000,000

 

 

 

26

Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình

2,000,000

 

 

 

27

Công ty nước sạch Hòa Bình

20,000,000

 

 

 

28

Công ty CP Đầu tư XDTM Lâm Bình

5,000,000

 

 

 

29

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

3,220,000

 

 

 

30

Công ty Bảo Việt Hòa Bình

6,000,000

 

 

 

31

Liên Minh Hợp tác xã

2,140,000

 

 

 

32

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

6,074,000

 

 

 

33

Trường THPT Công nghiệp Hòa Bình

5,000,000

 

 

 

34

Thường trực Tỉnh ủy

10,000,000

 

 

 

35

ĐC Bùi Văn Khánh - CT UBND tỉnh

1,000,000

 

 

 

36

ĐC Ngô Văn Tuấn - Phó bí thư tỉnh ủy

1,000,000

 

 

 

37

Đc Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch MTTQ tỉnh

1,000,000

 

 

 

38

Đc Nguyễn Tiến Sinh- Phó TĐ ĐBQH tỉnh

500,000

 

 

 

39

ĐC Trần Đức Trường - PCT MTTQ tỉnh

500,000

 

 

 

40

ĐC Đặng Bích Ngọc - PCT MTTQ tỉnh

500,000

 

 

 

41

ĐC Xa Đức Thọ - PCT MTTQ tỉnh

500,000

 

 

 

42

ĐC Nguyễn Quang Minh- Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy

200,000

 

 

 

43

Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

300,000

 

 

 

44

Đc Nguyễn Quang Hưng - Phó Ban Tuyên giáo TU

500,000

 

 

 

45

Đc Lương Huy Sơn - PGĐ Kho bạc NN tỉnh

500,000

 

 

 

46

Đc Lê Huy Hoàng - Thanh tra tỉnh

500,000

 

 

 

47

Đc Nguyễn An Trường - PGĐ sở Y tế

500,000

 

 

 

48

Đc Nguyễn Duy Phương - PGĐ sở Nội vụ

200,000

 

 

 

49

Hội Truyền thống Trường sơn

200,000

 

 

 

50

Công ty nước sạch Hòa Bình

200,000

 

 

 

51

Trường Dân Tộc nội trú

500,000

 

 

 

52

Hội người cao tuổi

200,000

 

 

 

53

Các cá nhân không tên

1,150,000

 

 

 

54

Cán bộ CN Công ty Điện lực Hòa bình

164,056,500

 

 

 

58

Văn phòng Sở Y tế Hòa Bình

8,951,500

 

 

 

59

Sở Xây dựng tỉnh

7,910,480

 

 

 

60

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5,400,000

 

 

 

61

Bưu Điện tỉnh

15,000,000

 

 

 

62

Bảo hiểm xã hội tỉnh

5,000,000

 

 

 

63

Trường Cao Đẳng - Kinh tế kỹ thuật

11,513,227

 

 

 

64

Cục thuế tỉnh Hòa Bình

20,515,772

 

 

 

65

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

9,000,000

 

 

66

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

40,000,000

 

 

67

Ngân hàng Bưu điện Liên việt

 

15,000,000

 

 

68

Cục thuế tỉnh Hòa Bình

 

67,484,228

 

 

69

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

 

78,089,000

 

 

70

Liên đoàn Lao động tỉnh

 

5,300,000

 

 

71

Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết HB

 

10,000,000

 

 

72

Sở Lao động thương binh - Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở

 

69,023,800

 

 

73

Công ty TNHH phát triển phú Hưng Khang (Hòa Bình)

 

50,000,000

 

 

74

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình

 

20,000,000

 

 

75

Công ty TNHH Đầu tư và XDTM Mỹ Phong

 

20,000,000

 

 

76

Sở Tài Chính tỉnh

 

15,079,000

 

 

77

Văn phòng Tỉnh ủy

 

10,700,000

 

 

78

Công An tỉnh

 

10,000,000

 

 

79

Công ty cổ phần ĐTNLXDTM Hoàng Sơn

 

50,000,000

 

 

80

Hội doanh nghiệp huyện Lạc Thủy

 

20,000,000

 

 

81

Hội doanh nghiệp huyện Kim Bôi

 

20,000,000

 

 

82

Hội doanh nghiệp huyện Đà Bắc

 

30,000,000

 

 

83

Công ty TNHH TM&XD Trung Chính

 

100,000,000

 

 

84

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà

100,000,000

 

85

Hội doanh nghiệp huyện Cao Phong

 

10,000,000

 

 

86

Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình

 

50,000,000

 

 

87

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ

 

50,000,000

 

 

88

Công ty TNHH ĐT&XD Tiến An

 

30,000,000

 

 

89

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu

 

50,000,000

 

 

90

Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng

 

50,000,000

 

 

91

Công ty TNHH ĐT&XDTM Mỹ Phong

 

20,000,000

 

 

92

Hội doanh nghiệp huyện Lạc Sơn

 

20,000,000

 

 

93

Công ty TNHH Trường Thành

 

10,000,000

 

 

94

Hội doanh nghiệp huyện Tân Lạc

 

20,000,000

 

 

95

Công ty cổ phần T&T 159 Hòa Bình

 

50,000,000

 

 

96

Công ty cổ phần xây dựng thương mại 559

 

50,000,000

 

 

97

Công ty cổ phần V'star

 

50,000,000

 

 

98

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R

 

20,000,000

 

 

99

Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp

 

50,000,000

 

 

100

Công ty TNHH xây dựng Đức Nhanh

 

20,000,000

 

 

101

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Tải

10,000,000

 

 

 

102

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Đức Hùng

 

20,000,000

 

 

103

Công ty TNHH thương mại xây dựng Ngọc Truyền

 

10,000,000

 

 

104

Công ty TNHH XD Tuấn Thành

 

10,000,000

 

 

105

Công ty TNHH Bình Anh

 

10,000,000

 

 

106

Công ty TNHH MTV Tuệ Anh

 

10,000,000

 

 

107

Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận

 

50,000,000

 

 

108

Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình

 

30,000,000

 

 

109

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ (Hà nội)

50,000,000

 

 

 

110

Công ty cổ phần may Chiến Thắng (Hà Nội)

30,000,000

 

 

 

111

Ngân hàng Agribank Hòa Bình

 

9,060,000,000

 

Trong đó ủng hộ xây nhà ĐĐK thông qua quỹ vì người   nghèo 60.000.000

112

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hòa Bình

15,000,000

 

 

 

113

Công ty TNHH Bình Minh

 

5,000,000

 

 

114

Công ty TNHH xây dựng An Sinh

 

5,000,000

 

 

115

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình

 

10,000,000

 

 

 

Tổng cộng:

3,208,695,880

10,509,676,028 

13,718,371,908

 

 

 

 

 

 


Các tin khác


Có 1.164 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã có những ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, trong đó có việc làm và thu nhập của người lao động. Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, ngành đã xác nhận 2.321 lao động phải tạm thời ngừng việc, 288 lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động của 69 doanh nghiệp.

Tai nạn tại công trình thủy điện khiến ba người chết, ba người bị thương

Theo Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, vào lúc 17 giờ 40 phút, bệnh viện đã tiếp nhận ba công nhân bị tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại công trình Nhà máy thủy điện Plei Kần, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trao 300 suất quà cho học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ huyện Đà Bắc phối hợp với Công ty TNHH xúc tiến thương mại Hồng Hà (Hà Nội) vừa tổ chức chương trình trao quà cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà Bắc.

Bộ Tài chính thông báo hỏa tốc về chính sách bảo hiểm xe máy

Bộ Tài chính vừa ra thông báo hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quốc hội đề nghị làm rõ hơn về chi phí hòa giải, mở rộng đối tượng hòa giải viên

Sáng 25-5, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

 

Thiết thực hưởng ứng Tháng nhân đạo, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(HBĐT) - Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục