(HBĐT) - LTS: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 là ngày hội lớn biểu dương, khen thưởng và tôn vinh người DTTS tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II, đồng thời xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào DTTS trong tỉnh những năm qua.


Các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc sử dụng xưởng chế biến chè Shan tuyết tại xã Pà Cò (Mai Châu).

P.V: Thưa đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2014, công tác dân tộc của tỉnh ta đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, tạo niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng. Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật của công tác này?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Sau Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, với quyết tâm thư của Đại hội, chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện, tập trung vào những nội dung, giải pháp trong Đại hội đã nêu. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc sát sao. Công tác quản lý, điều hành các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh ta đã đạt những kết quả nhất định. 

Sự ưu tiên, huy động các nguồn lực tập trung phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được quan tâm. Chúng ta tập trung vào 2 Chương trình mục tiêu quốc gia lớn của giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm này, so với mặt bằng chung của các tỉnh miền núi phía Bắc thì tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là thành tựu từ việc huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án lĩnh vực công tác dân tộc. 

Nổi bật là Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được triển khai trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong tỉnh với tổng kinh phí gần 687 tỷ đồng, qua đó có 918 công trình khởi công mới; duy tu, bảo dưỡng  trên 1.100 công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và một số chính sách, chương trình, dự án quan trọng khác.

Chương trình XDNTM đạt được kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh đã có 82/191 xã đạt chuẩn NTM, tăng 51 xã so với năm 2015. TP Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Huyện Lương Sơn đang hoàn thiện thủ tục đạt chuẩn NTM trong năm nay (vượt chỉ tiêu 200% về đơn vị cấp huyện theo Nghị quyết đề ra).

Thực hiện chủ trương phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi, đến nay, diện mạo vùng DTTS của tỉnh có chuyển biến tích cực. Các chương trình, dự án đã đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH và giảm nghèo của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm từ 3 - 4%. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn trên 14%; dự kiến đến cuối năm 2019 tiếp tục giảm từ 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo.

P.V: Từ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đã giúp vùng DTTS trong tỉnh đổi thay, từ đó người dân thấy được vai trò chủ thể của mình. Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về đóng góp của đồng bào DTTS đối với phát triển KT - XH của tỉnh?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Xuất phát từ đặc thù của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, do vậy, công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức được quan tâm. Đối với cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh, ý thức vươn lên được thể hiện trong việc cộng đồng, người dân tham gia trực tiếp phát triển KT - XH, nhất là các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

Đồng bào các DTTS trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  Đồng bào đã phát huy nội lực để phát triển kinh tế gia đình cũng như góp sức xây dựng quê hương. Minh chứng rõ nét nhất là trong Chương trình XDNTM, người dân đã phát huy vai trò chủ thể. Có rất nhiều gương điển hình trong hiến đất, ủng hộ công sức, tiền của giúp địa phương có công trình, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. 

P.V: Thưa đồng chí, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn và tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào DTTS, xin đồng chí cho biết nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân tộc của tỉnh ta trong thời gian tới?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Công tác dân tộc là vấn đề cơ bản trọng yếu, lâu dài, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục tạo sự phát triển ở vùng đồng bào DTTS, trong giai đoạn tới, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh ủy về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề này; đồng thời phát huy tính tự giác, chủ động của đồng bào trong xây dựng cuộc sống mới.

Cơ quan làm công tác dân tộc sẽ chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, coi trọng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào kỹ năng, phương pháp, ứng dụng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả.

Quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất là ưu tiên đầu tư cho các xóm, xã đặc biệt khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền trong tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!                                                                Hoàng Nga (Thực hiện)


Các tin khác


Tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong nhiều năm qua

(HBĐT) - Ngày 1/7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng TT Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành.

Huyện Kim Bôi: 1 trẻ đuối nước do tắm sông Bôi

(HBĐT) - Chiều 30/6, tại xóm Yên, xã Kim Bôi (Kim Bôi) đã xảy ra 1 vụ đuối nước làm 1 em tử vong do tắm sông Bôi. 

Lời cảm ơn

Cha, ông, cụ của gia đình chúng tôi là: Cụ Bùi Văn Ngòi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1944. Quê quán: Thôn Bờ, xã Xuân Thủy, Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Do lâm bệnh nặng, đã từ trần hồi 20h20’ ngày 26/6/2020 (tức ngày 6 tháng 5 năm Canh Tý), hưởng thọ 77 tuổi.

Chương trình “Cửa hàng 0 đồng” trao quà cho hơn 150 hộ nghèo tại xã Lỗ Sơn

(HBĐT) - Ngày 29/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tân Lạc phối hợp với Huyện Đoàn, hội LHPN huyện, CLB Nhân ái huyện Tân Lạc tổ chức chương trình "Cửa hàng 0 đồng” tại xã Lỗ Sơn, trao quà cho hơn 150 hộ nghèo, khó khăn tại địa bàn xã.

Đêm truyền thông "Chấm dứt bạo lực - Vun đắp yêu thương" huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Tối 29/6, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em (CSAGA) tổ chức đêm giao lưu truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" và chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2020

(HBĐT) - Sáng 29/6, tại xã Tân Lập (Lạc Sơn), Tỉnh Đoàn phối hợp với Huyện Đoàn Lạc Sơn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè” và chương trình "Tiếp sức mùa thi” năm 2020. Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, huyện Lạc Sơn; trên 300 ĐVTN các xã cụm vùng Cộng Hòa và học sinh trường TH&THCS Tân Lập tham dự buổi lễ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục