Bộ phận một cửa phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn.

Bộ phận một cửa phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn.

(HBĐT) - UBND tỉnh đã thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đây là cơ quan chuyên trách kiểm soát thủ tục hành chính nhằm bảo đảm ban hành và thực hiện các TTHC phục vụ tốt nhất lợi ích của dân, tạo điều kiện trong sản xuất- kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong các cơ quan hành chính …

 

Về thực hiện công khai, minh bạch các TTHC

Theo báo cáo tổng kết hoạt động của tổ công tác Đề án 30 của tỉnh “ Đơn giản TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 tỉnh Hòa Bình” (gọi tắt là Đề án 30), thời gian qua, Tổ Công tác đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn làm điểm tiến hành triển khai các công việc của Đề án. Đã tập huấn cho công chức của 19 sở, ngành, UBND cấp huyện, xã về cách thức thống kê, rà soát TTHC; thẩm tra chất lượng biểu mẫu, báo cáo kết quả thống kê, rà soát, tiến hành làm việc trực tiếp nhiều lượt với các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Kết quả thực hiện của các đơn vị đều được Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 kiểm tra kỹ, hướng dẫn làm lại khi chưa đạt yêu cầu. Qua kiểm tra, rà soát, Tổ Công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã xác định tỷ lệ đơn giản hóa TTHC của tỉnh là 44,4%, vượt 30% chỉ tiêu đơn giản hóa của Thủ tướng Chính phủ giao.

Với quyết tâm, sự nỗ lực của các thành viên, Tổ công tác và các cán bộ, chuyên viên thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án, UBND tỉnh đã công bố 19 bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở với 685 TTHC; bộ TTHC chung áp dụng tại cấp huyện 242 TTHC và bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã 198 TTHC. Như vậy, tổng cộng của 3 cấp là 21 bộ TTHC với 1.125 TTHC. Đây là cơ sở dữ liệu đầy đủ đầu tiên của UBND tỉnh về TTHC, được công bố trên cơ sở pháp lý, theo hệ thống, trình bày dễ hiểu, dễ tuân thủ kèm theo các văn bản quy định TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện cần có để thực hiện các TTHC; bảo đảm tính minh bạch của TTHC, góp phần phòng- chống tham nhũng, tiêu cực; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của người dân, tổ chức. Có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh; sự điều hành trực tiếp của các giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và xã. Tiếp đến là sự tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30; sự vào cuộc của từng cán bộ, công chức có liên quan; sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và sự chung tay, góp sức của các cơ quan truyền thông.

Kiểm soát để chống tiêu cực, nhũng nhiễu

Theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 16-3-2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kiểm soát TTHC có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Kiểm soát TTHC chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm soát TTHC.

Trong thời gian tới, Phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện kết quả Đề án 30 (cụ thể: rà soát, đôn đốc các sở, ngành trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đơn giản hóa TTHC đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND của UBND tỉnh), sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các TTHC theo các phương án đơn giản hóa TTHC của các bộ, ngành Trung ương khi có các văn bản hướng dẫn thực hiện. Triển khai thực hiện đầy đủ 16 nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát TTHC được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26-1-2011 nhằm bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí thấp nhất và huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC để thực hiện tốt mục tiêu cải cách TTHC. Đồng thời, tập trung thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định về TTHC không còn phù hợp, gây cản trở cho hoạt động sản xuất- kinh doanh và đời sống nhân dân cũng như việc chấn chỉnh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ của cán bộ trong giải quyết TTHC...

 

                                                                                      Bùi Huy Thành

                                                        (Văn Phòng UBND tỉnh)

 

Các tin khác


Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Sức mạnh đáng gờm của công nghệ thế hệ mới đằng sau ChatGPT

Gần 4 tháng kể từ khi OpenAI gây chấn động ngành công nghệ kỹ thuật với ứng dụng ChatGPT, công ty này chuẩn bị ra mắt phiên bản công nghệ thế hệ tiếp theo hỗ trợ công cụ chatbot.

Hội thảo một số ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp

(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Tân Lạc phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nông nghiệp trí tuệ tổ chức hội thảo một số ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nông sản và phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục