(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Chương I: Nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chương III: Quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; trong đó quy định quan hệ công tác với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; với Đảng đoàn Quốc hội; với Ban cán sự Đảng Chính phủ; với các cơ quan Đảng của Trung ương; với Đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương; với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trực thuộc Trung ương; với Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Quân khu 3; với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân và Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và quan hệ công tác trong nội bộ Thường trực Tỉnh ủy.

Chương IV: Nguyên tắc và chế độ làm việc; trong đó quy định nguyên tắc làm việc; thực hiện chương trình công tác; chế độ hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chế độ thông tin, báo cáo, học tập và bảo mật; chế độ ban hành, quản lý văn bản; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình; chế độ đi công tác cơ sở, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân và  nguyên tắc tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và  địa phương.

Chương V: Điều khoản thi hành; trong đó giao các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện Quy chế.

Các tin khác


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen

(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục