(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, hiệu quả một số nhiệm  vụ trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động tính dụng đen; không tiếp tay, bao che và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, nhất là cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, trường học… trong quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên có liên quan đến tín dụng đen… kịp thời, báo cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra các các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân hoặc có cán bộ, đảng viên bảo kê, tiếp tay, bao che cho hoạt động tín dụng đen,... người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tăng cường kinh phí, phương tiện; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đặc biệt là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp; rà soát, cung cấp danh sách, thông tin các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen; thành lập các tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ... Tổ chức tổng rà soát các tiệm cầm đồ, công ty cho vay tài chính (có phép và không phép). Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia "hụi, họ, phường”, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử các vụ phạm tội; lựa chọn một số án điểm để đưa ra xét xử công khai. Thông qua công tác truy tố, xét xử chú trọng nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và nhận định, dự báo về loại tội phạm này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, răn đe phạm tội và tuyên truyền, giáo dục chung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể CT-XH của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và nhân dân không vay tín dụng đen, tham gia đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tăng cường giám sát xã hội đối với cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen.
Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.