(HBĐT) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ðảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên thực hiện các chương trình ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh triển khai chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”.

Để tăng cường phòng, chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng và đưa công tác này đi vào chiều sâu, ÐUQS tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng chương trình đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng để CBCS nhận rõ đối tượng, đối tác, không mơ hồ mất cảnh giác trong phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, nắm chắc tình hình tư tưởng CBCS, chủ động giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong nỗ lực phòng, chống "diễn biến hòa bình”, LLVT tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền; cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện quan trọng của đất nước, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phối hợp các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Ðài PT-TH tỉnh… thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong và ngoài quân đội. Theo đó, trong 5 năm qua đã gần 800 tin, bài được đăng tải, có tác dụng định hướng tư tưởng cho CBCS và các tầng lớp Nhân dân chủ động, nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”; đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, hành động chống phá Ðảng, Nhà nước trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng...

"Đặc biệt, trong các dịp chuẩn bị diễn ra sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội như Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ càng được LLVT tỉnh chú trọng triển khai gắn với quyết tâm phòng, chống "diễn biến hòa bình”, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh chiến đấu trong LLVT toàn tỉnh” - Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.


Thu Trang


Các tin khác


Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

Nhiều học giả tư sản cho rằng, muốn có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì không những phải cho báo chí tư nhân hoạt động, mà không để báo chí bị chi phối, ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 258-KL/TU, ngày 10/6/2022 về sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và Nhân dân (Quy chế số 07-QC/TU). 

Mối nguy hại từ việc xem nhẹ một căn bệnh nặng

Chủ nghĩa cá nhân (CNCN) là căn bệnh đặc biệt nguy hại, thế nhưng hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ, thiếu ý thức trách nhiệm trong phòng vệ, đấu tranh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn còn biểu hiện xô lệch và sai lệch trong nhận thức, tổ chức thực thi nhiệm vụ "đánh giặc từ bên trong” như chỉ lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Bài 4: Nhân văn - nguồn sáng làm nên tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh

Tính nhân văn dựa trên tính khoa học, gắn liền với tính cách mạng, kết hợp hài hòa, chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất, làm nên bản chất, đặc điểm của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa học-cách mạng và nhân văn.

Bài 3: Tính cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh - tầm nhìn, bản lĩnh và hành động

Trí tuệ khoa học, đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân, kết hợp nhuần nhuyễn chiến lược với sách lược và phương pháp, thấm nhuần chủ nghĩa lạc quan cách mạng, nắm bắt và dự báo sáng suốt xu thế của lịch sử... là những phẩm chất và nhân tố làm nên đặc tính cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Cánh tay nối dài của Trung ương" về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục