(HBĐT) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ðảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên thực hiện các chương trình ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh triển khai chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”.

Để tăng cường phòng, chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng và đưa công tác này đi vào chiều sâu, ÐUQS tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng chương trình đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng để CBCS nhận rõ đối tượng, đối tác, không mơ hồ mất cảnh giác trong phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, nắm chắc tình hình tư tưởng CBCS, chủ động giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong nỗ lực phòng, chống "diễn biến hòa bình”, LLVT tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền; cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện quan trọng của đất nước, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phối hợp các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Ðài PT-TH tỉnh… thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong và ngoài quân đội. Theo đó, trong 5 năm qua đã gần 800 tin, bài được đăng tải, có tác dụng định hướng tư tưởng cho CBCS và các tầng lớp Nhân dân chủ động, nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”; đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, hành động chống phá Ðảng, Nhà nước trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng...

"Đặc biệt, trong các dịp chuẩn bị diễn ra sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội như Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ càng được LLVT tỉnh chú trọng triển khai gắn với quyết tâm phòng, chống "diễn biến hòa bình”, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh chiến đấu trong LLVT toàn tỉnh” - Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.


Thu Trang


Các tin khác


Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục