(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 18, 19, ngày 25/10/2017 của BCH T.ư Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Huyện ủy Yên Thủy sớm vào cuộc và tạo được sự thông thoáng trong lộ trình.

Trung tuần tháng 5/2018, huyện Yên Thủy đã hoàn thiện và thông qua Đề án về thực hiện thống nhất chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện; kế toán Huyện ủy kiêm kế toán khối đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Từ đó các phần việc được triển khai nhịp nhàng, đến hết tháng 8/2018 đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, huyện sắp xếp, bàn giao xong chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; kế toán Huyện ủy kiêm kế toán khối đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đang hoàn thiện các thủ tục để Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy trao đổi các văn bản chỉ đạo về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của BCH T.ư Đảng khóa XII, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Riêng về lĩnh vực GD &ĐT, tiếp tục rà soát để sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại các trường tiểu học, THCS theo mô hình nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi xã, thị trấn. Rà soát sắp xếp, điều chỉnh quy mô lớp học hợp lý, cơ bản không thay đổi các điểm trường (trên nguyên tắc đảm bảo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở). Một mặt, xây dựng Đề án sáp nhập các trường tiểu học và THCS theo hướng mỗi xã có 1 trường, riêng thị trấn không quá 2 trường. UBND huyện tiếp tục rà soát hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Có sự chỉ đạo sát sao để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiến tới thực hiện tự chủ một phần kinh phí hoạt động vào năm 2019. Tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Đài Truyền thanh - truyền hình huyện.

Về lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác, Huyện ủy Yên Thủy đã chỉ đạo tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng Đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện; chuyển một số chức năng quản lý Nhà nước ở các đơn vị này về Phòng NN &PTNT huyện; xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện trong năm 2019.

"Tinh gọn bộ máy có nghĩa là phải sáp nhập nếu trùng chức năng, nhiệm vụ. Khi sáp nhập cơ quan, đơn vị hay trường học, lẽ đương nhiên sẽ dôi dư cán bộ. Do vậy, việc bố trí, sắp xếp công việc và đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ này luôn là bài toán chưa có lời giải. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của T.ư ở Đảng bộ Yên Thủy đang khá thuận chiều” - đồng chí Bùi Văn Khâm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy chia sẻ. Vì rằng, hiện tại ở các ban xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của Yên Thủy đang khuyết một số vị trí việc làm. Cụ thể là đang thiếu Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện... Khi thực chủ trương hợp nhất chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Giám đốc trung tâm (đương nhiệm) đã tự nguyện xin chuyển xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm trong tâm thế vui vẻ. Đây thực sự là nền tảng tốt để Yên Thủy tiếp tục lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 


                                                                       Thúy Hằng


Các tin khác


Huyện Kỳ Sơn - hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, nhân dân đồng thuận, đồng lòng, chung sức xây dựng cuộc sống mới; QP-AN luôn ổn định và giữ vững; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo; mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng được củng cố”, đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Thiệp về những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn huyện những năm qua.

Tuổi trẻ xã Bắc Sơn học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (Kim Bôi) cho biết: Đoàn xã có 9 chi đoàn, gồm 7 chi đoàn khu dân cư và 2 chi đoàn nhà trường với 386 ĐV-TN, trong đó có 79 đồng chí thường xuyên tham gia sinh hoạt Đoàn. Đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào, việc làm thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, Chiến dịch tình nguyện mùa đông, Hành quân xanh...

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trên 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 24 chi bộ trực thuộc. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 270. Trong đó, khối xã, thị trấn có 207 chi bộ, khối cơ quan có 63 chi bộ. Trong số 270 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 143 chi bộ thôn xóm, 23 chi bộ cơ quan xã, 42 chi bộ cơ quan hành chính, 58 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 7 chi bộ trong LLVT và 21 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Xã Mông Hóa nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(HBĐT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, thời gian qua, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chú trọng thực hiện công tác CCHC. Xã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động công vụ, công khai trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các loại phí, lệ phí, đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc.

Dấu ấn tuổi trẻ xã Do Nhân trong phong trào “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tích cực vận dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, dù là việc khó thì tuổi trẻ xã cũng nỗ lực hoàn thành, ghi đậm dấu ấn xung kích trong các phong trào bề nổi cũng như góp phần thiết thực vào phát triển KT -XH ở xã nhà.

Phát triển Đảng trong thanh niên còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Thanh niên chỉ chiếm gần 30% dân số của tỉnh, nhưng trong tỷ lệ kết nạp đảng viên mới mỗi năm, lực lượng trẻ chiếm trên 70%. Điều này đã thể hiện rõ nỗ lực của tuổi trẻ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dẫu vậy, những năm gần đây, việc phát triển Đảng trong thanh niên, đặc biệt là ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.