(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, trong những năm qua, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng còn một số vấn đề cần các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo như: Các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; hoạt động của một số nhà máy, cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp,... gây ô nhiễm môi trường. Một số cá nhân, tổ chức nước ngoài lợi dụng danh nghĩa du lịch, từ thiện, hoạt động dự án thâm nhập vùng sâu, vùng xa tiến hành các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép. Tình hình tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh vùng dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...


Những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó có công tác dân vận. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhất là thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH T.ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư về công tác dân vận; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi phục vụ đời sống và sản xuất.


Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của TP Hòa Bình và phường Chăm Mát đã tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai chấp hành tốt chủ trương di dân về xây dựng nhà ở tại khu tái định cư phường Thái Bình.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Mọi chủ trương, chính sách có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân trước khi ban hành đều xin ý kiến để nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Các cấp, các ngành duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nghe nhân dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Theo đó, trong 5 năm qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.256 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

Ban Dân vận các cấp đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư... Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn.

Các cơ quan Nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân đã công khai các thủ tục hành chính, các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB,CC,VC để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. Tỉnh và các huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Đặc biệt, thời gian qua, hệ thống dân vận của tỉnh đã làm tốt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Kết quả đã sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 2 tổ dân phố và thành lập mới 1 xóm. Tổng kinh phí giảm chi được từ việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể một năm khoảng 4,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do T.ư và tỉnh phát động. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 2.588 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế có 1.076 mô hình, văn hóa - xã hội 780 mô hình, AN-QP 391 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 341 mô hình. Có 108 mô hình hiệu quả đã được nhân diện trên toàn tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua, các CVĐ đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực chủ động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thức hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả đạt được qua việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã minh chứng rõ lời dạy của Bác Hồ "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.


Bình Giang


Các tin khác


Kiên quyết xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

(HBĐT) - Bước vào năm 2018, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn coi trọng.

Đảng viên gương mẫu “miệng nói, tay làm”

(HBĐT) - Đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn (Đà Bắc) cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị) có vai trò quan trọng, là động lực để xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nhãn hiệu tập thể Ổi Yên Mông

(HBĐT) - Những năm gần đây, ổi Yên Mông (TP Hòa Bình) nổi tiếng nhờ chất lượng thơm ngon, giòn, ngọt, ổi chín tự nhiên do không sử dụng chất kích thích. Diện tích trồng ổi tập trung của xã hiện có hơn 5 ha với 5 hộ trồng, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và Bún. Chủ yếu là giống ổi lê Đài Loan. Trong đó hộ bà Lê Thị Huệ ở xóm Bắc Yên trồng nhiều nhất với diện tích hơn 3 ha.

Đảng bộ xã Yên Nghiệp: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Xác định chi bộ là hạt nhân ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng bộ Sở Y tế có 23 chi, đảng bộ trực thuộc tại các cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh với trên 400 đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị T.Ư (khóa XII) của Đảng. 

Đảng viên xóm Đồng Mới gương mẫu trong mọi phong trào

(HBĐT) - Đường làng phong quang, sạch đẹp; đường liên thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa xóm được xây dựng kiên cố, bề thế, khang trang. Năm 2018, cả xóm có 82/102 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó 40 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa 3 năm liền (2016-2018). 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có xe máy làm phương tiện đi lại. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 12%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm… Để đạt được kết quả đó, người dân xóm Đồng Mới - xóm thuần nông của xã Dũng Phong (Cao Phong) luôn ghi nhận vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong mọi phong trào ở cơ sở.