(HBĐT) -Ngày 20/5/2019, Huyện ủy Lạc Sơn ban hành Kế hoạch số 214 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đến ngày 15/6, các chi, Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành việc triển khai và tổ chức rà soát đảng viên đảm bảo đúng quy định, Điều lệ Đảng.


Thực hiện Chỉ thị số 28, Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) thường xuyên kiểm tra việc quản lý dữ liệu đảng viên. 

Là xã vùng 2 còn nhiều khó khăn, địa bàn trải rộng, tỷ lệ người dân đi làm ăn xa khá cao, nhiều năm qua, việc quản lý đảng viên vẫn luôn là bài toán khó đối với Đảng bộ xã Tân Mỹ. Ngay khi nhận được Kế hoạch số 214 của Huyện ủy Lạc Sơn, TT Đảng ủy xã giao các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tham gia cùng cấp ủy chi bộ triển khai đến từng đảng viên, yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2019. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Khoản cho biết: Thực hiện rà soát đảng viên theo đề cương do Huyện ủy ban hành, qua các năm từ năm 2016 đến hết quý I/2019, toàn Đảng bộ có tổng số 77 lượt đảng viên đi làm ăn xa hoặc có việc riêng thường xuyên xa nơi cư trú, trong đó chỉ có 2 đảng viên không làm thủ tục xin miễn sinh hoạt Đảng. Hiện nay, TT Đảng ủy đã giao đảng ủy viên phụ trách phối hợp cùng chi bộ xóm Bùi và xóm Nại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn đảng viên làm thủ tục xin miễn sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. Trong trường hợp đảng viên không chấp hành, quan điểm của Đảng ủy xã là đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, là diện đưa vào sàng lọc.

 Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 59 tổ chức cơ sở Đảng với gần 8.000 đảng viên. Nhiều năm qua, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên luôn được BTV Huyện ủy quan tâm, chú trọng, xem đây là giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng Đảng TS-VM, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Do đó, ngay khi Chỉ thị số 28 được ban hành, cụ thể hóa Kế hoạch số 212 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện Lạc Sơn đã đề ra 4 nhóm giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị.

BTV Huyện ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể, lấy đó làm cơ sở đánh giá đảng viên hàng năm. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. BTV Huyện ủy chủ trương: cùng với thực hiện quy định chung của T.Ư, trên cơ sở tình hình thực tiễn của chi, Đảng bộ cơ sở, BTV Huyện ủy có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị… Công tác quản lý đảng viên cần tiến hành chặt chẽ. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị, BTV Huyện ủy Lạc Sơn giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc thành lập Đoàn rà soát điểm tại một số chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, Ban có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 28 trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Bùi Nguyệt Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Quá trình triển khai Chỉ thị, quan điểm chỉ đạo của BTV Huyện ủy Lạc Sơn là: Chỉ thị số 28 là bước cụ thể hóa giải pháp trong Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nói cách khác, việc thực hiện Chỉ thị phải được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chống suy thoái trong toàn Đảng bộ huyện. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị thì mấu chốt là phải khắc phục được tính nể nang trong góp ý, phê bình và kỷ luật đảng viên. Đây là vấn đề được Đoàn rà soát chú trọng trong quá trình thực hiện điểm tại một số chi, Đảng bộ cơ sở.


                                                                                                        Hải Yến

Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục