(HBĐT)-Làm tốt công tác xây dựng Đảng (XDĐ) được xác định là yếu tố tiên quyết góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương. Chính vì thế, trong bối cảnh đang chịu nhiều áp lực như hiện nay, huyện Đà Bắc quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác XDĐ. Từ đó, huy động hiệu quả sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện.


Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đoàn kết xây dựng khu dân cư giàu đẹp, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Là huyện có diện tích tự nhiên rộng, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn và trở ngại đặc biệt về giao thông, huyện Đà Bắc cần quyết tâm chính trị cao khi triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Khắc phục khó khăn, Đảng bộ huyện Đà Bắc vẫn quyết tâm duy trì tốt việc phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy định kỳ về dự sinh hoạt tại chi bộ nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chỉ đạo thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Không những thế, huyện đã tìm được giải pháp đột phá giúp tăng cường kết nối giữa các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Bằng cách phối hợp với VNPT Hòa Bình triển khai xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến trong toàn huyện, Đà Bắc là huyện đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của tỉnh đã hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, thị trấn. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hệ thống đã hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giúp liên thông trực tuyến các cấp trong toàn huyện, khắc phục hoàn toàn những trở ngại về thời gian, địa hình, điều kiện tổ chức hội nghị... Hơn 1 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc đã sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến để phổ biến các chủ trương, nghị quyết, các chỉ đạo, điều hành đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương vào cuộc sống. 

Đồng chí Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc khẳng định: Đó là một trong những việc làm cụ thể cho thấy tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm chính trị của huyện Đà Bắc nhằm hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện luôn chú trọng 3 nhân tố quyết định tạo nền tảng cho sự phát triển chung, đó chính là năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả điều hành của chính quyền và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân. Trong đó, yếu tố tiên quyết là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trên cơ sở tăng cường công tác XDĐ, phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện Đà Bắc hiện có 44 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 219 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.475 đảng viên. Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác XDĐ, những năm qua, Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy ngay trong cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ năm 2016 đến nay, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với NQT.Ư4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác, có trên 85% chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức. Hàng năm có gần 90% đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của các đồng chí đảng viên. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã xây dựng bản cam kết thực hiện NQT.Ư4. Huyện ủy đã ban hành 3 chỉ thị chuyên đề về công tác XDĐ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, tăng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Trong tình hình hiện nay, nhiều địa phương đang khó hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Đảng bộ huyện Đà Bắc, kết quả rất đáng ghi nhận. Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm, Đảng bộ kết nạp được 155 đảng viên, đạt trên 124,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Cùng với nỗ lực tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới, Đảng bộ thường xuyên quan tâm kiện toàn công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm tiếp tục củng cố sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng. 

Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thể thấy, những chuyển biến tích cực trong công tác XDĐ đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của KT-XH huyện Đà Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, vươn lên từ xuất phát điểm thấp nhất trong toàn tỉnh đã từng bước vượt khó, phấn đấu hoàn thành 23/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết quả quan trọng đó sẽ giúp Đà Bắc vững bước hướng tới các mục tiêu cao hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.  


           Thu Trang

Các tin khác


Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục