(HBĐT) - Các xã Vạn Mai, Mai Hịch (Mai Châu) nằm ven con suối Sia quanh năm nước chảy hiền hòa. Dòng suối trong vắt, mát lành được người dân dẫn về ao nuôi cá. Loài cá đặc sản mà nhiều hộ gia đình ở đây nuôi được là dầm xanh.

  Gia đình ông Khà Văn Quang, xóm Lọng, xã Vạn Mai (Mai Châu) nuôi cá dầm xanh đặc sản bằng thức ăn tự nhiên.

Cá dầm xanh hay còn gọi là cá bỗng không phải ao, hồ, sông, suối nào cũng nuôi được bởi đặc tính của nó chỉ sống ở môi t