Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, ngày 25-1, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua "Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước” và khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC.

Trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở nước ta không ngừng phát triển, ngày càng góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh; năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, đạo đức, văn hóa kinh doanh được nâng lên. Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; kịp thời cổ vũ, biểu dương, vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp thiết thực vào các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa”, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu ý kiến tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những đóng góp to lớn, có hiệu quả của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tư nhân nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng sâu rộng ở các cấp, các ngành và trên mọi miền đất nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, đã cuốn hút, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ phát động thi đua "Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước; có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước lưu ý, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là "người lính trên mặt trận kinh tế”, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, tích cực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực quản trị và kinh doanh; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ Việt Nam mang tầm quốc tế, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, đổi mới, sáng tạo và hiện đại đến với bạn bè quốc tế. Đội ngũ doanh nhân cần đề cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đạo đức, văn hóa kinh doanh, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật, thông lệ quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm phát triển bền vững. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch nước yêu cầu Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam cần tổ chức, triển khai Chương trình này thiết thực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp tư nhân với các cơ quan nhà nước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nhân, doanh nghiệp để tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có các chủ trương, chính sách phù hợp; làm tốt công tác thông tin về hội nhập quốc tế, cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh tiên tiến cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ doanh nhân cả nước, góp phần thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TheoNhanDan

Các tin khác


"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xuất khẩu rau quả: Tiềm năng từ thị trường tỷ dân

Kể từ khi mở cửa từ đầu năm nay, Trung Quốc vẫn được đánh giá là thị trường tỷ dân đầy tiềm năng của rau quả Việt Nam.

Huyện Mai Châu: Lấy ý kiến của Nhân dân về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(HBĐT) - Ngày 16/3, UB MTTQ huyện Mai Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân xã Tân Thành, Sơn Thủy về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La). Dự hội nghị có đại diện MTTQ tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và hơn 300 hộ dân của 4 xóm thuộc xã Tân Thành, đại diện xã Sơn Thủy.

Huyện Lạc Sơn gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 17/3, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tp Hòa Bình: Đề án 939 đồng hành cùng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhờ các chương trình hỗ trợ của Đề án 939 đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 40.600 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đến cuối tháng 2/2023 của các tổ chức tín dụng đạt gần 40.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, trong đó, vốn huy động từ tổ chức và dân cư đạt khoảng 30.500 tỷ đồng, tăng 1,3%, huy động tiền gửi từ dân cư chiếm trên 72,5%/vốn huy động. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục