(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40) trên địa bàn huyện Kim Bôi, chất lượng tín dụng chính sách đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.


Từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân xã Nuông Dăm (Kim Bôi) đầu tư trồng rừng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; xác nhận đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; kiện toàn chủ tịch UBND cấp xã tham gia ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; bố trí địa điểm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm giao dịch tại xã, thị trấn. Các hội, đoàn thể phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện dành nhiều quan tâm đến tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động; có văn bản chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện, không để hộ nghèo nào thiếu vốn SXKD, học sinh, sinh viên bỏ học vì lý do học phí.
Điểm nổi bật ngay sau khi Chỉ thị 40 ban hành, công tác lãnh đạo thực hiện tín dụng CSXH được thống nhất, UBND các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ đó, nguồn vốn ngày càng phát huy hiệu quả. 
Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Kim Bôi ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng CSXH đạt trên 2,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển SXKD. Đến nay, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng đạt 398.707 triệu đồng, với 18.559 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn 82 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Năm 2019, doanh số cho vay đạt 129.330 triệu đồng, với 4.340 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình: cho vay hộ nghèo 40.516  triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 38.365 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 17.867 triệu đồng, cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn 15.943 triệu đồng... Doanh số thu nợ đạt 110.850 triệu đồng. Nguồn vốn của NHCSXH góp phần giúp 1.415 hộ thoát nghèo trong năm, hỗ trợ xây dựng 953 công trình NS&VSMT nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn; giải quyết cho 123 lao động có việc làm mới; giúp 43 hộ nghèo được vay vốn sửa chữa và xây dựng nhà, có nhà ở ổn định, an toàn...
Đồng chí Đới Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cho biết: Kim Bôi là huyện lớn, dư nợ cao nhưng hoạt động tín dụng của NHCSXH đạt chất lượng, hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn, lãi tồn đọng luôn ở mức thấp nhất toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, vốn của NHCSXH ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện là nhờ Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào cuộc sống. Các chương trình tín dụng mới được ban hành đồng bộ, hiệu quả hơn, đối tượng vay vốn mở rộng, mức cho vay, thời hạn cho vay nâng lên, quy mô tín dụng tăng nhanh, chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao theo hướng bền vững. Qua đó, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nhiều chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ kịp thời nguồn vốn đầu tư SXKD, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.


             Đinh Thắng


Các tin khác


Gieo ươm 8,8 triệu cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng

(HBĐT) - Trong tháng 2, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17, ngày 30/12/2019 về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý 2020.

Dấu ấn nông nghiệp chuyển hóa

Bài 2 - Động lực tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(HBĐT) - Cùng với những quyết sách có ý nghĩa chiến lược của tỉnh, nông nghiệp đang có sự chuyển động mạnh mẽ hơn về chất thông qua chương trình, đề án tái cơ cấu ngành. Nhiều địa phương sớm đưa ra kế hoạch hành động theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp tỉnh, huyện, xã tích cực chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa mục tiêu gắn với kế hoạch sản xuất mùa vụ, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành.

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

(HBĐT) - Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh (NHNN tỉnh) vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm của T.Ư Đoàn (nguồn vốn 120), nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội được vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập.

2 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,43% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố chú trọng thực hiện Đề án phát triển CN - TTCN và triển khai các giải pháp đưa công nghiệp trở thành khâu đột phá để thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của năm đạt 43.007 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019.

Triển khai phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

(HBĐT) - Vừa qua, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các phòng, ban và các chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục