(HBĐT) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Trong báo cáo này, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trình bày báo cáo tóm tắt, như sau:

Phần I
BÁO CÁO TÓM TẮT
Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019;tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại Kỳ họp. 

A. BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2019

Sau khi rà soát, cập nhật kết quả thực hiện thực tế các tháng cuối năm 2019, về tổng quan, trong tổng số 24 chỉ tiêu chủ yếu thì có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (Tốc độ tăng trưởng kinh tế; số doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký thành lập mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tổng thu ngân sách Nhà nước) và 01 chỉ tiêu là cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, so với Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 18/11/2019 trình tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, có 11 chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn so với số đã báo cáo, đạt và vượt kế hoạch đề ra, 7 chỉ tiêu không đổi, 1 chỉ tiêu giảm nhưng vẫn đạt kế hoạch đề ra và có 5 chỉ tiêu giảm so với số đã báo cáo đồng thời không đạt kế hoạch đề ra. Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nguyên nhân của sự thay đổi số liệu tại báo cáo dài, đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm.

B. TÌNH HÌNH KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sáu tháng đầu năm 2020, với sự tác động của dịch bệnh Covid-19 cùng với đó là thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức rất thấp, dịch bệnh tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Kết quả cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh tế

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính giảm 6,51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng giảm 14,36% (trong đó, công nghiệp giảm 18,45%); dịch vụ giảm 2,51%; thuế sản phẩm tăng 0,03%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,25%; công nghiệp - xây dựng 38,72%; dịch vụ 33,73%; thuế sản phẩm 5,31%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá cố định 2010) ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 4,06% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 67 nghìn ha, bằng 101,9% so với kế hoạch. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Tại các địa phương, các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn có đầu tư tái đàn nhưng số lượng còn hạn chế; tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm; đã trồng được trên 200 nghìn cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ tết trồng cây và trên 3,5 nghìn ha rừng tập trung; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%. Toàn tỉnh có 2,7 nghìn ha diện tích mặt nước và trên 4,6 nghìn lồng nuôi cá. Sản lượng thu hoạch ước đạt 5,4 nghìn tấn.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 53/131 xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã tại NQ 830 của UBTVQH); bình quân tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã đạt 15,03 tiêu chí; toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh.

3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 19.800 tỷ đồng, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước, bằng 46,04% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

4. Thương mại, giá cả, các dịch vụ khác

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 16.485 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 43,75% kế hoạch năm, đây là mức tăng thấp nhất trong thời gian qua. Trong đó nhóm dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống giảm mạnh nhất. Giá trị xuất khẩu ước đạt 371,9 triệu USD, giảm 4,95% so với cùng kỳ năm trước, bằng 36,02% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 301,7 triệu USD, tăng 0,96% so với cùng kỳ năm trước, bằng 34,48% kế hoạch năm. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình ước đạt 1,2 triệu lượt khách, bằng 65% so với cùng kỳ năm trước, bằng 34% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 30% kế hoạch năm. Dịch vụ vận tải gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tháng 3, 4, hầu hết các phương tiện vận tải hành khách phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội.

5. Đầu tư phát triển

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 là 4.560,8 tỷ đồng; trong đó số vốn giao chi tiết trong kế hoạch đầu tư công là 3.948,8 tỷ đồng, đã phân bổ và thông báo chi tiết đến từng dự án số vốn là 3.749,74 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ và giao chi tiết là 199,1 tỷ đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 31/5/2020 được 902,511 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch. Ước đến ngày 30/6/2020, số vốn đầu tư công giải ngân đạt 1.382 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.

6. Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.643,7 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 33% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.858,6 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 53% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 5/2020, đã sử dụng 68,7 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, bằng 83% dự toán giao, trong đó, chi phòng, chống dịch Covid-19 là 27,1 tỷ đồng, hỗ trợ nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 là 41,6 tỷ đồng.

Ước đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 26.928 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 23.312 tỷ đồng, tăng 1,5% so với 31/12/2019; dư nợ tín dụng chính sách đạt 3.180 tỷ đồng, chiếm 14% tổng dư nợ. Nợ xấu toàn địa bàn là 184 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ. Đã thực hiện miễn giảm 428 triệu đồng tiền lãi của dư nợ gốc 68,688 tỷ đồng đối với 21 khách hàng; cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ, thời hạn trả nợ cho 754 khách hàng với số tiền là 1.019,1 tỷ đồng; cho vay mới 57,05 tỷ đồng đối với 144 khách hàng, riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện gia hạn nợ cho 37 khách hàng với số tiền là 1,36 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

7. Phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 150 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 5.000 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm 24,2%, số vốn đăng ký tăng 51,5%. Quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư, trong đó, có 17 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 4.024,8 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 0,4 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 580 dự án; trong đó có 95 dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp.

8. Công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh:

Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 27%. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình giao thông được chú trọng; công tác quản lý vận tải đường bộ, đường thuỷ và quản lý phương tiện, đào tạo sát hạch lái xe tiếp tục được tăng cường. Công tác quản lý về tài nguyên, môi trường tiếp tục được thực hiện tốt.

II. Tình hình văn hóa - xã hội

1. Công tác giáo dục và đào tạo

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các đơn vị, trường học cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên học tập tại nhà. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học trên truyền hình; khuyến khích giáo viên tăng cường ôn tập trực tuyến qua các phần mềm, ứng dụng miễn phí nhằm đảm bảo tiến độ chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học kỳ II năm học 2019-2020 theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của đơn vị, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục.

2. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Thực hiện tốt hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt chế độ thường trực 24/24h; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tích cực triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch, chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19; đã triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân, xác minh các trường hợp khai báo trên ứng dụng NCOVI và hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19; tính đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như cúm A (H7N9, H5N1,...), tả, Covid-19, các bệnh truyền nhiễm thông thường khác không có sự gia tăng đột biến. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 và tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Chỉ đạo các địa phương, cơ sở tiếp tục tạm dừng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đông người, đồng thời điều chỉnh thời gian tổ chức tổ chức các giải thể thao nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón khách du lịch quay trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

4. Lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có trên 1.000 lao động được tư vấn và giới thiệu việc làm; giải quyết việc làm trong nước cho 5.000 lao động, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước, bằng 31% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 36 người. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo; rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đã tiến hành chi trả cho 22.745 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 34,117 tỷ đồng và 216.788 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 162,59 tỷ đồng.

5. Các lĩnh vực văn hóa xã hội khác tiếp tục được quan tâm thực hiện.

III. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp

Tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức chính quyền địa phương tiếp tục được quan tâm; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đã giảm được 01 huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp đã chính thức đi vào hoạt động đảm bảo trước ngày 20/2/2020 theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được nâng cao, giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hoạt động thanh tra được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 38 cuộc thanh tra hành chính, 12 cuộc thanh tra, 39 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại tố cáo; các hoạt động trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được nâng cao. Tổ chức lễ giao quân năm 2020 theo đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đảm bảo công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và quản lý công trình quốc phòng khu quân sự.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị nhìn chung tương đối ổn định; về tình hình tội phạm, đã xảy ra 270 vụ phạm pháp hình sự, giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm trước; khám phá, làm rõ được  243 vụ, đạt tỷ lệ 90%. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông. 

Công tác đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Báo cáo cũng đã chỉ ra 9 khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm tại báo cáo đầy đủ. 

Phần II

BÁO CÁO TÓM TẮT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020A. PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

I. CÔNG TÁC PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN)

Việc phân bổ dự toán thu NSNN khớp đúng với tổng mức, chi tiết theo ngành, lĩnh vực thu NSNN được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê chuẩn, giao nhiệm vụ thu NSNN cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách các cấp đã đảm bảo cao hơn mức dự toán thu Thủ tướng Chính phủ giao. Dự toán thu NSNN HĐND tỉnh giao là 5.000 tỷ đồng, tăng 558,5 tỷ đồng, bằng 113% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 1.190 tỷ đồng, bằng 131% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2019, tăng 1.363 tỷ đồng, bằng 137% so với thực hiện năm 2019.

2. Về dự toán chi NSNN

- Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: Bảo đảm đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công; trong đó, đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản…;

- Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên: Về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi được phân bổ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN. Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ không thấp hơn mức dự toán chi Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đảm bảo phân bổ kinh phí thực hiện chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị đảng, đoàn thể và ngân sách cấp huyện, xã.

II. KẾT QUẢ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Ngân sách cấp tỉnh

a) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020 là 11.842,3 tỷ đồng:

b) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 là 11.842,3 tỷ đồng ;

2. Ngân sách các huyện, thành phố

a) Về thu NSNN: Năm 2020, khối huyện, thành phố được giao thu NSNN tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh là 1.444,5 tỷ đồng. HĐND cấp huyện giao thu NSNN là 1.580,6 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán UBND tỉnh giao.

b) Về chi NSNN: Tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh giao tổng chi ngân sách khối huyện là 6.151,1 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển là 565,9 tỷ đồng, chi thường xuyên là 5.472,2 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 113,6 tỷ đồng.

HĐND các huyện, thành phố giao chi ngân sách địa phương là 6.237,2 tỷ đồng, tăng 1,3% so với dự toán UBND tỉnh giao.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1) Thuận lợi

Các cấp đã thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, nhằm đôn đốc việc thực hiện thu nộp NSNN và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2020. Công tác quản lý chi NSNN được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của đơn vị sử dụng ngân sách, cũng như yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động quản lý Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

2) Khó khăn

Đối với thu NSNN. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thuỷ điện năm 2020 giảm so với năm 2019 là 10,73 đồng/kwh (giảm từ 603,73 đồng/kw xuống còn 590 đồng/kwh), tương đương với số thuế giảm khoảng 13 tỷ đồng. Tình trạng thiếu nước kéo dài từ năm 2019, so với kế hoạch giao cả năm, giảm 2,5 tỷ kwh so với cùng kỳ, tương ứng với số tiền giảm so với cùng kỳ khoảng hơn 200 tỷ đồng. Khoản thu tiền sử dụng đất thực hiện còn thấp do việc triển khai các dự án còn chậm. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nộp ngân sách.

Đối với chi ngân sách địa phương: Ngay từ khâu giao dự toán yêu cầu phải triệt để tiết kiệm, hạn chế mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng, tiết kiệm và tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí; đồng thời, phải tiết kiệm chi thường xuyên để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương năm 2020; trong khi nhu cầu về tài sản, trang thiết bị làm việc và các điều kiện làm việc đòi hỏi phải mua sắm, sửa chữa thay thế rất lớn.

II. ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Thu NSNN

Ước thực hiện đạt 1.643,7 tỷ đồng, bằng 37% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 33% Nghị quyết HĐND tỉnh. so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, có 7/18 khoản thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt hoặc cao hơn mức trung bình 50% ;

2. Thu ngân sách địa phương

Ước thực hiện 7.174,6 tỷ đồng, bằng 59% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 48% Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 109% so với cùng kỳ.

3. Chi ngân sách địa phương

Ước thực hiện 6.858,6 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán Thủ tướng Chính Phủ giao, đạt 53% Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: chi đầu tư phát triển 958,8 tỷ đồng, chi thường xuyên 4.446,2 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.452,3 tỷ đồng, chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1,3 tỷ đồng, chi trả lãi vay 0,1 tỷ đồng;

4. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh

Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh được giao đầu năm là 83,1 tỷ đồng, trong những tháng đầu năm được quản lý chặt chẽ, số đã sử dụng tính đến hết tháng 5/2020 là 68,7 tỷ đồng, bằng 83% dự toán giao.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM NHẰM HOÀN THÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

1. Về thu NSNN

- Tăng cường công tác quản lý thu và thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo cơ quan thuế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn, phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu, tổng hợp chi tiết và báo cáo kịp thời tiến độ thu ngân sách, các khoản nợ thuế, xác định nguyên nhân nợ đọng để có phương hướng lãnh đạo chỉ đạo kịp thời.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

- Tập trung thực hiện khai thác các khoản thu từ đất để nhằm hoàn thành vượt dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2020, bù hụt thu cho các khoản thu khác.

2. Về chi NSNN

- Thường xuyên rà soát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ giải ngân đảm bảo theo kế hoạch, hạn chế thấp nhất trường hợp phải chuyển nguồn sang năm sau. Việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

- Trong trường hợp hụt thu lớn so với dự toán, ngân sách các cấp phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp; đồng thời, thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm các nhiệm vụ chi tương ứng với số hụt thu…

- Các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí, Nhân dân và cử tri trong tỉnh./.

Các tin khác


Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Măng Kim Bôi lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng

(HBĐT) - Sản phẩm măng Kim Bôi của Công ty CP Kim Bôi vừa lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phát triển vững mạnh, thương hiệu vàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dược liệu quý

(HBĐT) - Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương án phát triển vùng trồng cây dược liệu quý tại huyện Đà Bắc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Dược liệu (Bộ Y tế); một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đà Bắc.

Tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại. 4 năm qua, chương trình được triển khai tại một số xã ở 2 huyện Tân Lạc, Lạc Thủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục