(HBĐT) - Với nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Nhân dân đã sáng tạo, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể, tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới mãnh mẽ tư duy, hành động, cùng hướng mới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.Đường Hòa Lạc – Hòa Bình hoàn thiện và đưa vào sử dụng góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã có 18/20 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, ước năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm. Các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, HTX thành lập, hoạt động có hiệu quả; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đều đạt và vượt mục tiêu NQĐH đề ra.

Trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, tỉnh đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH. Trong đó, đã triển khai và đưa nhiều công trình, dự án vào khai thác như: đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3; đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc, đường 435 lên hồ Hòa Bình, đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (TP Hòa Bình), cầu Hòa Bình 2, đường kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 12B đi quốc lộ 1; hồ chứa nước Cánh Tạng… Hạ tầng đô thị, khu, cụm công nghiệp, hệ thống lưới điện, hạ tầng công nghệ thông tin, nhiều công trình thủy lợi, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa, thể thao, hạ tầng du lịch đã, đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đi vào thực chất, đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã có những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu như cam, bưởi, cá sông Đà, gà Lạc Thủy, rau hữu cơ Lương Sơn, rau su su Quyết Chiến… đang vươn xa, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đến hết năm 2020, tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 43,3% xã đạt 19 tiêu chí NTM, hoàn thành trước 1 năm so với nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc và đứng thứ 3 các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về xây dựng NTM.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển mới. Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản; công nghiệp kỳ vọng tạo ra sự bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Hoạt động xuất khẩu có mức tăng bình quân 27,05%/năm. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: Vingroup, FLC, T&T Group, Phú Mỹ Hưng… nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đô thị sinh thái, du lịch lòng hồ, du lịch Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi… Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được tiếp cận và hưởng thụ thành quả của đổi mới. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn, phát triển. Mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thế cấp quốc gia, hướng tới giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại; tỉnh đã hoàn thành xây dựng bộ chữ Mường, xây dựng tài liệu đưa vào giảng dạy…

Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều vấn đề từ thực tiễn phát sinh được giải quyết hiệu quả, tạo sự đồng thuận, niềm tin tưởng của người dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp. Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong thực hiện NQ T.Ư 6 (khóa XII), NQ số 37 của Bộ Chính trị, NQ số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59/210 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 28,1% (đứng đầu cả nước về giảm đơn vị hành chính cấp xã)… Thực hiện sắp xếp nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng quy định, hướng dẫn của T.Ư. Đến nay, những vị trí chủ chốt được lựa chọn đều là những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và tín nhiệm cao trong đảng viên, Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng lên, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm. Những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, tạo niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. CT-XH ổn định, QP-AN được giữ vững.

Những kết quả nổi bật đó là sự cố gắng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị để tỉnh ta khắc phục khó khăn, yếu kém, đổi mới, quyết liệt hành động bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với tâm thế mới, cách làm mới hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.


Lê Chung

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục