(HBĐT) - Năm 2021, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được Chính phủ giao 4.358,4 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 5.070 tỷ đồng. Trong đó, riêng thu tiền sử dụng đất (SDĐ) Chính phủ giao 1.500 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.700 tỷ đồng. Đây là số giao khá lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương với quyết tâm rất cao của các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố mới có thể đạt được kế hoạch đề ra.Dự án khu đô thị Thống Nhất (TP Hòa Bình) đang được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách.

Nguồn thu từ tiền SDĐ là nguồn lực tài chính quan trọng để tăng nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Do vậy, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nguồn thu từ đất. Qua đó, nguồn thu ngân sách từ SDĐ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu NSNN của tỉnh. Đơn cử như thu từ tiền SDĐ chiếm khoảng 19% tổng thu NSNN của tỉnh năm 2019, chiếm khoảng 27% tổng thu NSNN năm 2020 và trong năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 34% tổng thu NSNN của tỉnh. 

Theo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh năm 2021, UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã được giao thực hiện 84 dự án đấu giá quyền SDĐ năm 2021 theo tiến độ, dự kiến thu khoảng 2.000 tỷ đồng. Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chủ trì phối hợp các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát lại và tổng hợp danh mục dự án dự kiến thu tiền SDĐ năm 2021, báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh, trên phạm vi toàn tỉnh có 101 dự án được đưa vào kế hoạch thu tiền SDĐ năm 2021, với số thu ước 4.422 tỷ đồng. Trong đó, khối tỉnh 26 dự án, số thu từ tiền SDĐ ước 2.757 tỷ đồng; khối các huyện, thành phố 75 dự án, ước thu 1.665 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu hoàn thành thu tiền SDĐ năm 2021, định kỳ hàng tháng, BCĐ đôn đốc thu, nộp NSNN tỉnh tổ chức họp bàn đánh giá tình hình thu và thảo luận các biện pháp thực hiện. BCĐ đã ban hành kế hoạch hoạt động để xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành là thành viên BCĐ. Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư vốn trong và ngoài NSNN, đẩy nhanh tiến độ thu tiền SDĐ của các dự án, tiến độ sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nộp tiền SDĐ đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các dự án đã được tổ chức đấu giá, hoặc được giao đất có thu tiền SDĐ và thực hiện cưỡng chế, thu hồi nợ tiền SDĐ... Lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều cuộc làm việc với UBND các huyện, thành phố về vấn đề thu NSNN, trong đó đặc biệt quan tâm nguồn thu từ SDĐ.

Năm 2021, huyện Lương Sơn được HĐND tỉnh giao thu tiền SDĐ 200 tỷ đồng (cao nhất khối huyện, thành phố); UBND huyện giao dự toán thu 350 tỷ đồng. UBND huyện thống nhất sẽ tập trung vào 4 dự án, gồm: Đấu giá tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn; đấu giá khu Đồng Tiến, xã Tân Vinh; đấu giá khu đồi Lau, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn và đấu giá khu Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Nhiệm vụ thu NSNN nói chung và thu từ SDĐ nói riêng của huyện được giao cao hơn các huyện khác, là nhiệm vụ khá nặng nề. Xác định thực hiện các dự án đấu giá quyền SDĐ là nhiệm vụ trọng tâm để tạo nguồn thu vào NSNN, tạo nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển của huyện, vì vậy, huyện tích cực chỉ đạo các phòng chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý để việc đấu giá QSDĐ sớm được triển khai theo kế hoạch. Các phòng tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động thẩm định giá, bổ sung vào quy hoạch SDĐ... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc đấu giá quyền SDĐ là để tạo nguồn ngân sách phục vụ cho việc tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính thị xã, đưa các xã, thị trấn đạt tiêu chí phường trước năm 2025". Tuy luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, song thu tiền SDĐ của huyện còn khó khăn, số thu khá thấp, tính đến cuối tháng 4/2021 mới thực hiện đạt gần 18% dự toán tỉnh giao.

Đây cũng là thực trạng chung của tỉnh, khi 5 tháng đầu năm, thu ngân sách từ tiền SDĐ mới thực hiện khoảng 220,591 tỷ đồng, đạt gần 13% chỉ tiêu được giao, so với cùng kỳ năm 2020 tăng nhẹ khoảng 0,04%. UBND tỉnh đánh giá, công tác thu tiền SDĐ được UBND các huyện, thành phố triển khai chưa đồng đều, chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Mặc dù danh mục các dự án đấu giá quyền SDĐ được chỉ đạo thực hiện từ rất sớm, nhưng nhiều địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Một số dự án đầu tư chưa đảm bảo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), đưa ra đấu giá quyền SDĐ còn chậm, dẫn đến chậm tiến độ thu tiền SDĐ. Từ ngày 1/1/2021, các dự án thu tiền SDĐ từ thực hiện đấu giá phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, gây lúng túng cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện đấu giá trong việc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án...

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tạo đồng thuận trong Nhân dân để tạo thuận lợi cho quá trình GPMB, giao nhận đất. Thực hiện tốt công tác quảng bá, công khai, minh bạch thông tin chi tiết về các vị trí dự án được giao thực hiện đấu giá đến đông đảo Nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn thu ngân sách từ tiền SDĐ. Ưu tiên bố trí nguồn vốn GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án có thu tiền SDĐ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và chất lượng lập, quản lý các quy hoạch cấp huyện, kế hoạch SDĐ cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đấu thầu, đấu giá, nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị làm công tác phát triển quỹ đất, thu tiền cấp quyền SDĐ phải tăng cường trách nhiệm trong tổ chức, quảng bá để đẩy mạnh tiêu thụ các quỹ đất đã tạo ra, phấn đấu tăng thu so với dự toán và đúng tiến độ được giao...

Đặc biệt, sau buổi làm việc với ngành Tài chính mới đây của Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn, Văn phòng Tỉnh ủy đã ra Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trong đó, đồng chí đã chỉ đạo triển khai thực hiện ngay việc rà soát lại tài sản Nhà nước không còn nhu cầu sử dụng, tài sản quỹ đất do huyện, xã quản lý; đất của các tổ chức kinh tế sử dụng hiệu quả thấp, tổ chức có vi phạm pháp luật về đất đai, đất hết thời hạn SDĐ nhưng không được Nhà nước gia hạn sử dụng, tổ chức không còn nhu cầu SDĐ... để thu hồi tạo quỹ đất sạch đấu giá thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch, tạo nguồn thu cho NSNN, không để lãng phí đất.


Bình Giang


Các tin khác


Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Măng Kim Bôi lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng

(HBĐT) - Sản phẩm măng Kim Bôi của Công ty CP Kim Bôi vừa lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phát triển vững mạnh, thương hiệu vàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dược liệu quý

(HBĐT) - Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương án phát triển vùng trồng cây dược liệu quý tại huyện Đà Bắc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Dược liệu (Bộ Y tế); một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục