Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia hội nghị tại điểm trực tuyến của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia hội nghị tại điểm trực tuyến của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 20/4/2012, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng BCĐ TƯ, Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước về triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM. Dự hội nghị tại điển cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí thường trực ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 cùng dự họp.

 

Tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG NTM, những vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Đến nay, các địa phương đã cơ bản kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành ở các cấp và tổ chức phát động hưởng ứng các cuộc thi đua do MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ phát động.  Đã có khoảng 60% tổng số xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, trong đó có 7 tỉnh hoàn thành cơ bản việc phê duyệt quy hoạch chung, điển hình là tỉnh Thái Bình đã hoàn thành quy hoạch chi tiết hệ thống kênh mương nội đồng, thực hiện phân vùng sản xuất nông nghiệp gắn với dồn điền đổi thửa; khoảng 57% số xã đang tiến hành lập đề án xây dựng NTM, trong đó có 3.650 xã (chiếm 40%) đã phê duyệt xong, các xã còn lại đang triển khai lập đề án. Năm 2011, nguồn vốn hỗ trợ cho Chương trình MTQG về xây dựng NTM từ ngân sách Trung ương là 1.600 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương là 6.642 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn triển khai lồng ghép thêm nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu với kinh phí hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình năm 2012 là 1.700 tỷ đồng (1.000 tỷ vốn đầu tư phát triển và 700 tỷ vốn sự nghiệp kinh tế),

 

Tại hội nghị có gần 20 ý kiến phát biểu của các bộ, ngành TƯ và các địa phương nghiêm túc kiểm điểm những mặt được chưa được sau gần 2 năm triển khai chương trình. Các ý kiến thảo luận nhất trí việc sửa đổi một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM như: tiêu chí chợ, tiêu chí thu nhập, tiêu chí cơ cấu lao động.

 

Về phía tỉnh ta, đến nay đã có 191/191 xã thành lập Ban quản lý cấp xã và 1.781/1.781 thôn, xóm, bản thành lập Ban phát triển thôn. Hiện đã có 68/191 xã đã được phê duyệt đề án xây dựng NTM; 3 xã đang trình phê duyệt đề án; 14 xã đã hoàn thành đề án, 106 xã đang triển khai lập đề án. Năm 2011, từ nguồn vốn hỗ trợ của TƯ, tỉnh ta đã triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu và các mô hình phát triển sản xuất tại 11 xã điểm hiệu quả. Ngoài ra còn thực hiện lồng ghép các chương trình khác với số vốn trên 500 tỉ đồng. Năm 2012, tổng nguồn vốn lồng ghép là 588,318 tỷ đồng.

 

Kế hoạch năm 2012, tỉnh ta phấn đấu 100% số xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt (trong đó có trên 40% số xã hoàn thành các quy hoạch chi tiết). Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng NTM cho trên 50% cán bộ cấp xã. Lựa chọn, ưu tiên hỗ trợ cho 20% xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 để những xã này sớm về đích..

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ chương trình cho rằng, qua gần 2 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào tương đối sâu rộng trong cả nước, đã huy động được cả hệ thống chính trị xã hội và huy động tổng thể nguồn lực từ TƯ đến địa phương thực hiện, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Các địa phương bước đầu đã hình thành mô hình NTM. Bài học rút ra là ở đâu có chính quyền quan tâm từ chủ trương, giải pháp thực hiện thì kết quả đạt được rất khá. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Chương trình xây dựng NTM là một nội dung rất quan trọng trong Nghị quyết TW7 về vấn đề tam nông, vì thế nhất thiết phải thực hiện thành công. Đây là chương trình tổng thể nên cần thực hiện kiên trì, đồng bộ trong một thời gian dài chứ không thể nôn nóng. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình; điều chỉnh, sửa đổi những cơ chế, chính sách chưa thực sự phù hợp, chưa sát với thực tế và làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước cũng như người dân, cộng đồng dân cư nông thôn. Đồng thời, thống nhất đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả chương trình trong thời gian tới… Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng NTM các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch NTM và lập đề án NTM cấp xã có chất lượng, đúng tiến độ có tầm nhìn dài hạn. Đối với những xã đã phê duyệt qui hoạch mà chất lượng chưa đảm bảo cần rà soát và chỉnh sửa. Chú trọng các giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM. Ngoài nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cần hết sức quan tâm các nguồn lực từ doanh nghiệp, xã hội và cộng đồng dân cư gắn với việc ban hành cơ chế khuyến khích thông thoáng để tạo ra động lực trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM. Kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng. Theo đó cần ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất cho số xã đã đăng ký và có khả năng, phấn đấu đạt chuẩn vào 2015. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cấp; coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tốt.

 

 

                                                               Đinh Thắng

 

Các tin khác


Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

(HBĐT) - Sáng 6/6, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh giám sát trực tiếp đối với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh từ năm 2019-2022 về: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất (THĐ); về thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ). Dự, chỉ đạo buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục