(HBĐT) - Để triển khai thực hiện quản lý chặt chẽ giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, ngày 5/2, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 154/UBND-TCTM về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung:

 

Về kê khai giá cước vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải: Sở Tài chính phối hợp với ngành chức năng rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và các đơn vị kinh doanh giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; thông báo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, các đơn vị thực hiện giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phải thực hiện kê khai giá; hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra, kiểm soát biểu mẫu kê khai giá; thanh tra, kiểm tra các đơn vị thực hiện kê khai, niêm yết giá (khi cần thiết); định kỳ vào tháng 1 hàng năm (hoặc trường hợp đột xuất khi có biến động về giá xăng, dầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) có trách nhiệm tổng hợp mức giá đã kê khai của các đơn vị thuộc địa phương quản lý, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ GT-VT.

 

Sở GT-VT phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát biểu mẫu kê khai giá; rà soát lại các nội dung, lý do, yếu tố hình thành giá không phù hợp trong trường hợp đơn vị kê khai giá cần giải trình các nội dung với cơ quan  tiếp nhận kê khai giá; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giá cước vận tải xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo quy định...

 

UBND tỉnh giao ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và các đơn vị kinh doanh giá dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn

 

Về giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô: UBND tỉnh yêu cầu Sở GT-VT tổ chức rà soát các đơn vị không thực hiện xây dựng được mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến ô tô (bến xe loại 5, loại 6) báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở phương án giá của các đơn vị lập, lập phương án quy định khung giá chung đối với dịch vụ xe ra, vào bến ô tô cho các đơn vị không thực hiện được mức giá cụ thể nêu trên, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở GT-VT rà soát các đơn vị không thực hiện xây dựng được mức giá cụ thể với dịch vụ xe ra, vào bến ô tô (bến xe loại 5, loại 6); thẩm định phương án quy định khung giá đối với dịch vụ xe ra, vào bến ô tô của các đơn vị trên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

 

 

                                                                          P.V (T.H)

 

 

 

 

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục