(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh qua các thời kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tích cực phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đóng góp quan trọng vào những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo niềm tin cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XIV tại nghị trường Quốc hội. 


Trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH và cá nhân mỗi ĐBQH trong Đoàn đã tích cực hoạt động trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ và trọng trách được giao. Xác định công tác xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung trí tuệ và thời gian để thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến và có ý kiến tham gia đối với 146 dự án luật đã được Quốc hội thông qua và cho ý kiến. 112 dự thảo nghị quyết. Các ĐBQH trong Đoàn chủ động hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu, tư vấn nhiều nội dung liên quan góp ý vào các dự án luật và các nội dung quan trọng khác. Các ĐBQH trong Đoàn là thành viên của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực, cống hiến công sức, trí tuệ, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp vào báo cáo thẩm tra các dự án luật đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng đối với các lĩnh vực luật điều chỉnh.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, hàng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, giám sát, đồng thời phân công ĐBQH trong Đoàn tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh trong việc giám sát, khảo sát tại địa phương. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều lĩnh vực, địa bàn nóng, bức xúc trong đời sống xã hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát được 54 cuộc. Ngoài ra, các ĐBQH trong Đoàn đã dành thời gian, tích cực nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong các phiên chất vấn. Nhiều ý kiến chất vấn Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ về những vấn đề bức xúc của tỉnh và cả nước đã được Chính phủ ghi nhận, tiếp thu, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh đã cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, các ĐBQH trong Đoàn đã nỗ lực, phát huy trách nhiệm của mình trước cử tri, Nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở T.Ư, địa phương cơ bản được quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm, thấu đáo, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, được đông đảo cử tri, Nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm thường xuyên, đạt kết quả nhất định. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia quyết định các kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm của đất nước; ngân sách Nhà nước; tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia, điều chỉnh địa giới hành chính theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, tăng cường hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước.
Cống hiến nhiều ý kiến tâm huyết giải quyết các vấn đề lớn của đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội như: Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; các chủ trương, đề án về phát triển vùng lòng hồ sông Đà; dự án đường lánh nạn đường 6, đoạn dốc Cun; giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân Nông trường Sông Bôi... và nhiều dự án quan trọng khác Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề xuất, kiến nghị trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ vừa qua:
Một là, mọi hoạt động của Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng phải bám sát sự lãnh đạo, đường lối đổi mới toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Hai là, chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là gắn bó mật thiết với cử tri, liên hệ thường xuyên với cử tri trong tổ chức và triển khai các hoạt động của Đoàn, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ĐBQH được pháp luật quy định, đồng thời nắm bắt được thực tiễn, nguyện vọng, ý chí của Nhân dân, làm tròn trách nhiệm là người đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ba là, mỗi ĐBQH phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn, gần gũi với cử tri và tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.

Bốn là, hoạt động dân cử nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH nói riêng ở miền núi, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, cần nhiều thời gian, tâm huyết của ĐBQH, cũng như điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH.

Với những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của mỗi đại biểu, có thể khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

 

Trần Đăng Ninh

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh


Các tin khác


Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII

(HBĐT) - Chiều 7/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT - NS), HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Ngày 5/7, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì hội nghị.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các thủ tục về đất tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 4/7, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Tân Lạc. 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/6, tại nhà văn hóa xã Thanh Sơn (Lương Sơn), tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Quách Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UB MTTQ xã Liên Sơn; Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba đã tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 với cử tri các xã: Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương và Liên Sơn.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị trong quá trình xem xét, sửa đổi Bộ luật Hình sự cần nghiên cứu chính sách khoan hồng của pháp luật đối với các đối tượng tội phạm được vận động ra đầu thú. Cử tri mong muốn chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật cần có những quy định để các đối tượng ra đầu thú được đảm bảo quyền sống (đặc biệt đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số), có cơ hội hoàn lương, không làm phát sinh thêm mức độ phức tạp về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục