(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh qua các thời kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tích cực phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đóng góp quan trọng vào những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo niềm tin cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XIV tại nghị trường Quốc hội. 


Trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH và cá nhân mỗi ĐBQH trong Đoàn đã tích cực hoạt động trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ và trọng trách được giao. Xác định công tác xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung trí tuệ và thời gian để thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến và có ý kiến tham gia đối với 146 dự án luật đã được Quốc hội thông qua và cho ý kiến. 112 dự thảo nghị quyết. Các ĐBQH trong Đoàn chủ động hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu, tư vấn nhiều nội dung liên quan góp ý vào các dự án luật và các nội dung quan trọng khác. Các ĐBQH trong Đoàn là thành viên của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực, cống hiến công sức, trí tuệ, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp vào báo cáo thẩm tra các dự án luật đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng đối với các lĩnh vực luật điều chỉnh.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, hàng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, giám sát, đồng thời phân công ĐBQH trong Đoàn tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh trong việc giám sát, khảo sát tại địa phương. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều lĩnh vực, địa bàn nóng, bức xúc trong đời sống xã hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát được 54 cuộc. Ngoài ra, các ĐBQH trong Đoàn đã dành thời gian, tích cực nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong các phiên chất vấn. Nhiều ý kiến chất vấn Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ về những vấn đề bức xúc của tỉnh và cả nước đã được Chính phủ ghi nhận, tiếp thu, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh đã cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, các ĐBQH trong Đoàn đã nỗ lực, phát huy trách nhiệm của mình trước cử tri, Nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở T.Ư, địa phương cơ bản được quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm, thấu đáo, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, được đông đảo cử tri, Nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm thường xuyên, đạt kết quả nhất định. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia quyết định các kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm của đất nước; ngân sách Nhà nước; tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia, điều chỉnh địa giới hành chính theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, tăng cường hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước.
Cống hiến nhiều ý kiến tâm huyết giải quyết các vấn đề lớn của đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội như: Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; các chủ trương, đề án về phát triển vùng lòng hồ sông Đà; dự án đường lánh nạn đường 6, đoạn dốc Cun; giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân Nông trường Sông Bôi... và nhiều dự án quan trọng khác Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề xuất, kiến nghị trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ vừa qua:
Một là, mọi hoạt động của Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng phải bám sát sự lãnh đạo, đường lối đổi mới toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Hai là, chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là gắn bó mật thiết với cử tri, liên hệ thường xuyên với cử tri trong tổ chức và triển khai các hoạt động của Đoàn, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ĐBQH được pháp luật quy định, đồng thời nắm bắt được thực tiễn, nguyện vọng, ý chí của Nhân dân, làm tròn trách nhiệm là người đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ba là, mỗi ĐBQH phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn, gần gũi với cử tri và tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.

Bốn là, hoạt động dân cử nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH nói riêng ở miền núi, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, cần nhiều thời gian, tâm huyết của ĐBQH, cũng như điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH.

Với những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của mỗi đại biểu, có thể khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

 

Trần Đăng Ninh

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh


Các tin khác


Trong 2 ngày 8 - 9/12, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

(HBĐT) - Chiều 6/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH&HĐND) tỉnh tổ chức họp báo thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (Kỳ họp thứ 4) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV của 499 người trúng cử

Sáng 12/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ 8 Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Danh sách Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với tỷ lệ 58/58 phiếu đồng ý, đạt 100%. Các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa khóa XVII. 

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Chương, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ra thành viên UBND tỉnh khóa XVII gồm 20 đồng chí; bầu hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 vị.

Thành công của cuộc bầu cử là kết quả khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân (*)

(HBĐT) - Ngày 15/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác bầu cử tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Hòa Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Huyện Lạc Thủy tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Chiều 11/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử (CTBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục