(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 61 - CT/TU, ngày 21/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác BT,HT&TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, nhờ đó, dự án được triển khai theo kế hoạch.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); xử lý kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân; ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH của tỉnh…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác BT, HT&TĐC; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Tổ chức rà soát các vướng mắc, cập nhật các quy định về BT, HT&TĐC; đơn giá BT, HT đối với tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về BT, HT&TĐC theo hướng phân cấp, ủy quyền tối đa cho UBND cấp huyện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Xây dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác BT, HT&TĐC tại cấp huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm…

BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác BT, GPMB cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy làm trưởng ban; trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của BCĐ, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm làm Trưởng BCĐ của người đứng đầu cấp ủy địa phương trong lãnh đạo điều hành, quản lý, thực thi công vụ; phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo giải quyết kịp thời, thuận lợi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác BT, GPMB; đảm bảo kết nối tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và cả hệ thống  chính trị.

Lãnh đạo UBND cấp huyện: Tổ chức rà soát hiện trạng quỹ đất do các nông, lâm trường đã trả lại cho địa phương quản lý; quỹ đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ); lập kế hoạch cấp GCNQSDĐ cho người SDĐ theo quy định; tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích QP-AN, phát triển KT- XH; khu vực quy hoạch hành lang ATGT đường bộ…

Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác BT,HT&TĐC cấp huyện; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" và khiếu kiện vượt cấp…

BTV Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ, tổ chức CT-XH, các sở, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

H.N (TH)


Các tin khác


Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; là "kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục