(HBĐT) - Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM và bình quân tiêu chí/xã dẫn đầu toàn tỉnh. Chất lượng các tiêu chí ngày càng được nâng cao, diện mạo NTM dần hình thành rõ nét. Huyện đang tập trung chỉ đạo để thực hiện mục tiêu bảo đảm đủ điều kiện lập hồ sơ xét công nhận đạt huyện NTM vào năm 2019.


Đồng chí Hoàng Trọng Thu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Sẽ (ngồi), xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) phát triển nghề phụ cho thu nhập ổn định.

Nhuận Trạch là xã điểm trong chương trình xây dựng NTM của huyện Lương Sơn, đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Xã đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng xã NTM kiểu mẫu của huyện. Kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, trường học… được đầu tư ngày càng khang trang. Nhiều mô hình sản xuất giá trị cao theo chuỗi đang phát huy tác dụng, tạo thu nhập cho người dân. Các hộ tích cực tham gia cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề phụ, đóng góp công sức làm các công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, cải tạo cảnh môi trường theo chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 0,94%.

Đồng chí Phùng Thanh Sơn, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Nhuận Trạch cho biết: Năm 2019, xã phấn đấu có từ 3 - 5 thôn đạt tiêu chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và có ít nhất 8 vườn kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg, ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện mục tiêu này, xã đã giao nhiệm vụ cho các cá nhân phụ trách, chỉ đạo mỗi tổ chức đoàn thể xây dựng từ 1 - 3 vườn kiểu mẫu, 60% đoạn đường tại 11 thôn trong xã được trồng hoa, cây xanh, có rãnh thoát nước, tạo cảnh quan tại các khu dân cư; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, khu vườn kiểu mẫu, các tuyến đường giao thông trên địa bàn được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải pháp phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện Lương Sơn đã đạt được kết quả quan trọng. Đến hết quý I năm 2019, huyện đã có 11/19 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 57,89% số xã. Hiện, huyện còn 8/19 xã chưa được công nhận đạt chuẩn gồm: 4 xã đăng ký về đích năm 2018 là Hợp Hòa, Hợp Thanh, Tân Thành và Trường Sơn; 4 xã đăng ký về đích năm 2019 là Hợp Châu, Long Sơn, Trung Sơn và Tiến Sơn. Dự kiến trong tháng 6 này, đề nghị tỉnh công nhận 5 xã về đích là: Hợp Hòa, Hợp Thanh, Tân Thành, Long Sơn và Trường Sơn. Các xã còn lại hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận trong tháng 9/2019. Số tiêu chí bình quân trong toàn huyện đạt 17,63 tiêu chí, tăng 1,4 tiêu chí/xã so với năm 2017. Đến nay đã cơ bản đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 588 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các tiêu chí về: quy hoạch, thủy lợi, điện, sản xuất, môi tường, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM. Huyện Lương Sơn còn 2/9 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí về giao thông và tiêu chí về y tế - văn hóa - giáo dục. Huyện phấn đấu bảo đảm đủ điều kiện lập hồ sơ xét đề nghị công nhận đạt huyện NTM vào năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Huyện đang huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từ thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy, từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng cơ quan, đơn vị phụ trách từng nội dung, tiêu chí huyện NTM; tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM chưa đạt; giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định mới của Bộ tiêu chí NTM, bảo đảm tính bền vững trong chương trình xây dựng NTM. Đối với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản có liên quan đến tiêu chí xây dựng NTM, huy động các nguồn lực, kịp thời bố trí vốn cho các công trình theo quy hoạch, đặc biệt là các công trình giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo huyện xây dựng NTM làm việc với từng xã để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đối với hai xã Hòa Sơn và Hợp Hòa phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

L.T

Các tin khác


"Chỗ nào người dân được hưởng lợi nhiều nhất thì đầu tư”

Tại buổi tiếp xúc cử tri An Dương, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thành tựu của Hải Phòng và đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục cố gắng, tập trung hơn nữa trong vấn đề này trên các mặt: Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không; chú ý kết nối đến các tỉnh, thành của cả nước trên tinh thần: "Chỗ nào người dân được hưởng lợi nhiều nhất thì đầu tư”.

Xã Độc Lập nhọc nhằn hành trình xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Đến nay, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) mới đạt 9/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM). Trong năm nay, xã dự kiến chỉ có thêm 1 tiêu chí đạt chuẩn. Hành trình xây dựng NTM tại xã vùng đặc biệt khó khăn này vẫn còn nhiều trở ngại.

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp - yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Bài 1- Tạo sức hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp 
(HBĐT) - Ngày 16/5/2014, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN,CCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây viết tắt là NQ 09). Qua 5 năm thực hiện, tỉnh đã ban hành một số quy định, cơ chế, chính sách hỗ trợ các KCN, CCN, góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh.

Huyện Kim Bôi: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khởi sắc

(HBĐT) - "Kim Bôi là huyện đặc thù nên việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) còn hạn chế. Đây là huyện duy nhất trong tỉnh chưa có khu công nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, định hướng sát thực của cấp ủy, chính quyền huyện và sự năng động, nhạy bén của một bộ phận nhân dân, vài năm trở lại đây, sản xuất CN - TTCN trên địa bàn có sự khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã hình thành với ngành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, nhất là lúc nông nhàn và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện”. Đó là chia sẻ của đồng chí Đinh Hồng Thủy, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi.

Cục Thuế tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

(HBĐT) - Trong 2 ngày 13 -14/6, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán Bộ Tài chính - Bộ Tài chính tổ chức mở lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT” cho 50 học viên là công chức của ngành.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý I/2019 âm hơn 620 tỷ đồng

Ngày 13/6, Bộ Tài chính đã có báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục