(HBĐT) - Năm 2021, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện trong điều kiện KT-XH gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, khiến một số khoản thu giảm. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã đề ra đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành.


Thời gian qua, Công ty CP Hồng Gia Bảo, xã Đông Lai (Tân Lạc) nỗ lực vượt khó sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách.

Năm 2021, nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh giao thu NSNN 5.070 tỷ đồng, tăng 711,6 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao, tăng 70 tỷ đồng so với chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh giao năm 2020. Trong đó, thu nội địa giao 4.820 tỷ đồng, tăng 661,6 tỷ đồng, bằng 116% dự toán TTCP giao, tăng 40 tỷ đồng, bằng 101% chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh giao năm 2020; thu xuất, nhập khẩu giao 250 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng, bằng 125% dự toán TTCP giao, tăng 30 tỷ đồng, bằng 114% chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh giao năm 2020.

Theo Sở Tài chính, dự toán thu NSNN được xây dựng trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện năm 2020; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, lĩnh vực, tình hình SX-KD của người nộp thuế trên địa bàn; yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, thu hồi kịp thời số thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh, kiểm tra. Tuy vậy, nhiệm vụ giao khá nặng nề, khi tăng 1.434 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 19/1/2021 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và QP-AN tỉnh năm 2021; ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 11/5/2021 về kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh năm 2021. Qua đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã bám sát triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, 8 tháng qua, thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.746,9 tỷ đồng, bằng 63% dự toán TTCP và 54% chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.432,8 tỷ đồng, bằng 59% dự toán TTCP giao và bằng 50% chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 314,2 tỷ đồng, bằng 157% dự toán TTCP giao, bằng 126% chỉ tiêu NQ HĐND tỉnh. Đối với thu nội địa có nhiều khoản đạt cao như: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ... Song, cũng có nhiều khoản thu đạt thấp, nhất là thu tiền sử dụng đất (SDĐ) hiện mới đạt trên 24% dự toán giao 1.700 tỷ đồng, cá biệt có huyện chưa có số thu, do vậy đã kéo theo mặt bằng thu NSNN của tỉnh đạt thấp.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021, đặc biệt đối với khoản thu tiền SDĐ - yếu tố quyết định đến kết quả thực hiện chỉ tiêu thu NSNN năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, theo đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần thường xuyên rà soát bổ sung danh mục dự án thu tiền SDĐ, dự án nhà ở, danh mục nhà, đất dôi dư để sắp xếp, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Quan tâm theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân các khoản thất thu, còn tiềm năng để đề ra biện pháp quản lý hiệu quả. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu NSNN, phối hợp các cơ quan chức năng thu hồi số tiền nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu dưới 5% theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật về thuế đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về thuế...

Đặc biệt, nhằm huy động tối đa nguồn thu NSNN phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/5/2021 về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu BTV Tỉnh ủy yêu cầu là: Khẩn trương xây dựng hoàn thành đồng bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai, trong đó phát huy được các vị trí có lợi thế để thu hút đầu tư, xây dựng các khu đô thị sinh thái, giải phóng mặt bằng và sẵn sàng hạ tầng để mời gọi một số tập đoàn lớn trên thế giới vào đầu tư tại tỉnh...

Thu Hiền

Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục