Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh chủ trì hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 10/4, UBND tỉnh tổ chức hội thảo “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh chủ trì hội thảo.

 

Tại hội thảo, đại biểu đã tập trung phân tích những diễn biến nổi bật trong phát triển KTTT, HTX thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển KTTT tại tỉnh. Hiệu quả công tác QLNN của các ngành, các cấp về phát triển KTTT, HTX. Những khó khăn, vướng mắc của các HTX trong quá trình hoạt động SXKD. Phát huy vai trò của HTX trong xây dựng NTM.

 

Hội thảo đã nêu rõ: Mặc dù được xác định là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhưng thực tế những năm gần đây, KTTT mà nòng cốt là các HTX hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện được đúng vai trò, vị trí của mình. Thống kê đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 311 HTX và trên 2.000 tổ hợp tác hoạt động tương đối ổn định. Các HTX thu hút trên 32.000 thành viên, người lao động tham gia, bình quân mỗi HTX giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1-1,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2014, tổng doanh thu của các HTX đạt khoảng 100 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt trên 5 tỷ đồng. Nhìn chung, các HTX, tổ hợp tác ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng và quy mô hoạt động. Tuy nhiên, mức độ phát triển còn chậm, bộc lộ nhiều yếu kém, mức độ đóng góp vào sự phát triển KT -XH tại địa phương chưa cao.

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh khẳng định: Việc đổi mới, phát triển mạnh KTTT là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, bên cạnh những cơ hội thì khu vực KTTT đang đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi các cấp,  ngành và các tổ chức KTTT cần có những giải pháp thiết thực để đổi mới, đưa KTTT phát triển bền vững, góp phần tích cực vào phát triển KT -XH địa phương.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của KTTT. Tập trung củng cố và đổi mới KTTT theo chiều sâu trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc và giá trị HTX theo Luật HTX. Tăng cường hoạt động của BCĐ phát triển KTTT các cấp. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của T.ư và của tỉnh về phát triển KTTT  Đồng thời, đồng chí đề nghị cần triển khai thực hiện tốt Luật HTX năm 2012, trọng tâm là củng cố, chuyển đổi tổ chức lại các HTX, giải thể dứt điểm những HTX không hoạt động, tập trung đầu tư xây dựng những mô hình HTX điển hình để khuyến khích, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                   

 

                                                                          Thu Trang

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục