(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 11/10/2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.


 

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025, tổ chức lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; 30% di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Hòa Bình được kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa; 50% di sản phi vật thể của các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ; 70% hiện vật cổ vật bảo vật được quản lý trên phần mềm, tiến hành số hóa quảng bá ra thế giới; 10% di tích lịch sử văn hóa được quảng bá, thu hút đầu tư khai thác phục vụ du lịch.Đến năm 2030, 50% di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc được kiểm kê, sưu tầm, trong đó, lập hồ sơ 7 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; đầu tư xây dựng 2 mô hình làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; 90% hiện vật cổ vật bảo vật được quản lý trên phần mềm, tiến hành số hóa quảng bá ra thế giới; hỗ trợ bảo tồn 2 xóm, bản còn giữ được nhà sàn truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng...

Từ những mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 6 nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức phổ biến truyền dạy các di sản văn hóa; đẩy mạnh liên kết sản xuất hàng hóa công nghiệp văn hóa; huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc...

Nghị quyết của đã giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền; UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 


Đỗ Hà(TH)

Các tin khác


600 đại biểu, văn nghệ sĩ dự "Hội nghị Diên Hồng" của ngành văn hóa

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới.

Trùng tu, phục hồi nhiều công trình quan trọng trong Đại Nội Huế

Trải qua những biến động của lịch sử, chiến tranh, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình kiến trúc quan trọng ở khu vực Đại Nội (Kinh thành Huế, thành phố Huế) bị xuống cấp trầm trọng hoặc bị phá hủy, trở thành phế tích.

Lễ mát nhà của dân tộc Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Hưởng ứng Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021, ngày 21/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), cộng đồng làng Mường đã tổ chức lễ mát nhà của dân tộc Mường Hòa Bình.

Hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc: Tầm vóc lớn lao của một nền văn học

Càng ngày, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới càng có ảnh hưởng lớn. Một trong những sự đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới là văn học.

Huyện Tân Lạc: Nhiều khó khăn trong quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở

(HBĐT) - Trong thời gian qua, tại huyện Tân Lạc, các thiết chế văn hóa cơ sở đã góp phần tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Ðảng, Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh sáp nhập các xóm, bản, nhiều nhà văn hóa (NVH) không đáp ứng được hoạt động sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư (KDC).

Những hiện vật “kể chuyện” về Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 - 25/2/1952) đã lùi xa 70 năm nhưng những ký ức về một thời máu lửa vẫn còn sống mãi trong lòng quân và dân tỉnh ta. Quá khứ hào hùng ấy hiện hữu qua những hiện vật lịch sử còn lại. Mỗi hiện vật như một thước phim tài liệu kể câu chuyện về những người anh hùng, những chiến công vang dội cho các thế hệ sau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục