Bài 3 - Giải quyết vấn đề thiếu hụt cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy, số lượng cán bộ (CB) trẻ, CB nữ, CB là người dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là CB trẻ, CB nữ diện cấp ủy quản lý của tỉnh ta hiện nay còn khiêm tốn. CB trẻ diện BTV Tỉnh ủy quản lý chỉ chiếm 4,7%; nữ chiếm 17,7%. CB trẻ diện BTV Huyện ủy quản lý chiếm 25%, là nữ chiếm 20,5%; đến cuối năm 2025, CB nữ còn 14,5%, CB trẻ dưới 40 tuổi chỉ còn chiếm 0,9%. Những con số "biết nói” này cho thấy hiện trạng thiếu hụt CB nữ, trẻ đang diễn ra tại tỉnh ta. Đồng thời, đặt ra vấn đề lo ngại về sự chuyển tiếp CB thời gian tới.


Lãnh đạo Huyện ủy Tân Lạc trò chuyện, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ tham gia Đề án số 10-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Một đề án mang đến nhiều hy vọng

Ngày 20/6/2022, Tỉnh ủy ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về "Xây dựng đội ngũ CB trẻ, CB nữ, CB là người DTTS tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu chung của đề án là chủ động nguồn CB dồi dào, khắc phục tình trạng hẫng hụt CB, đáp ứng việc lựa chọn CB để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới.

Để thực hiện hiệu quả Đề án, BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, xác định 3 nhiệm vụ thường xuyên là: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đội ngũ CB nữ, CB trẻ, CB người DTTS; tăng cường sự lãnh đạo về công tác CB trẻ, CB nữ, CB là người DTTS; xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể cho CB tham gia Đề án.

Ngoài những tiêu chuẩn chung, tham gia Đề án nếu thuộc diện CB trẻ (dưới 40 tuổi) phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy đạt loại giỏi, đã từng đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế hoặc các giải thưởng cá nhân tại các cuộc thi sáng tạo KH - KT cấp quốc gia, quốc tế; CB đã có các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên…Đối với CB nữ và CB là người DTTS thì ưu tiên có trình độ chuyên môn đại học đạt loại khá trở lên; CB đã có các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, các tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị sử dụng CB đã tiến hành rà soát, thực hiện quy trình đánh giá, lấy phiếu giới thiệu để đề xuất lựa chọn 194 CB trẻ, CB nữ, CB người DTTS tham gia tuyển chọn vào Đề án. BTC Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng sơ tuyển, xét chọn được 171 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ sát hạch. Qua 2 vòng sát hạch (tự luận và phỏng vấn) với các kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kiến thức thực tế liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ… Hội đồng sát hạch đã tham mưu BTV Tỉnh ủy quyết định tuyển chọn 117 đồng chí tham gia đề án.

Theo đó, CB đã được lựa chọn tham gia sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng. Mục tiêu đề ra là đến năm 2030, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý sẽ có 10% CB trẻ, 20% CB nữ, 52% CB người DTTS. CB thuộc diện BTV Huyện ủy, Thành ủy quản lý có 27% CB trẻ, 22% CB nữ và 65% CB người DTTS.

Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số

Theo giới thiệu của BTC Tỉnh ủy, chúng tôi đi thực tế tại huyện Tân Lạc. Đây là địa phương duy nhất chọn cử 6 CB tham gia đề án và cả 6 đồng chí đã trúng tuyển, trong đó có CB trúng tuyển với điểm số sát hạch rất cao. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Những năm gần đây, huyện Tân Lạc luôn quan tâm bố trí sử dụng CB nữ, trẻ, DTTS. Tuy nhiên, tỷ lệ CB nữ, trẻ vẫn chưa đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 mới đạt 17%, tỷ lệ trẻ mới đạt 16%. Quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, đối với BTV Huyện ủy chỉ có 1/13 đồng chí (chiếm 7,6%) là trẻ và 3/13 đồng chí (23%) là nữ. Đối với BCH Đảng bộ huyện có 4/45 đồng chí (chiếm 9%) là trẻ và 14/45 đồng chí (chiếm 31%) là nữ. Triển khai thực hiện Đề án số 10 của Tỉnh ủy, huyện Tân Lạc đã chọn cử những CB phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra. Đây đều là CB trẻ, nữ DTTS ưu tú của huyện. Địa phương sẽ hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho các CB tham gia đề án được học tập, bồi dưỡng kiến thức. Vấn đề mà huyện Tân Lạc cũng như các địa phương khác đang quan tâm đó là việc bố trí, sử dụng CB của Đề án như thế nào cho hiệu quả.

Triển khai Đề án số 10, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà tỉnh đang tập trung thực hiện đó là đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho CB tham gia đề án. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho CB đề án. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo; các tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trong và ngoài nước có uy tín và chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh tốt để tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức thực tế trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, hàng năm, đội ngũ CB nằm trong Đề án phải làm báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả học tập, bồi dưỡng; kết quả thu hoạch, nhận thức sau khi được tham gia các hội nghị học tập các nghị quyết, chỉ thị, các khóa thực tế, chương trình tọa đàm… kèm nhận xét, đánh giá của cơ sở đào tạo, cơ sở quản lý, sử dụng CB.

Về vấn đề bố trí, sử dụng CB của Đề án, đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy cho biết: Trên cơ sở nhận xét, đánh giá đối với CB đề án, BTC Tỉnh ủy sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tham mưu, đề xuất bổ sung CB nguồn vào quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các trường hợp CB của đề án đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn thì các cấp ủy đảng thống nhất với BTC Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển để CB có cơ hội tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo. BTC Tỉnh ủy sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, lựa chọn CB tham gia đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo phòng cấp tỉnh, huyện và một số chức danh lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý, hay đưa về giữ các chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc bổ nhiệm, ứng cử vào các chức danh lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy quản lý. Với những CB đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, chức danh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển thì BTC Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy để xem xét bố trí, có thể bổ nhiệm vượt cấp.

(Còn nữa)


Dương Liễu

Các tin khác


Phục sinh làng Mường trên đất nước triệu voi

(HBĐT) - Tháng 6/2022, chúng tôi từ TP Hòa Bình vào huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa dự giỗ lần thứ 186 cụ Quách Văn Hiệp và ra mắt tập sách "Miền thương nhớ” của cụ Quách Thuận Lương. Các cụ gốc người Mường Khụ, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn). Cụ Quách Văn Hiệp là người có công lãnh đạo dân Mường từ Ngọc Lâu vào khai phá, lập làng vùng Lân Ru (nửa sau thế kỷ XIX), sau là châu Như Xuân và nay là 2 huyện Như Thanh, Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong chuyến đi này, kỹ sư thủy lợi Quách Tự Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình tiết lộ: "Ở tỉnh Hủa Phăn (Lào) có một làng người Mường sinh sống” làm chúng tôi rất ngạc nhiên và ấp ủ ý tưởng sang Lào tìm hiểu thực hư.

Thú câu cá trên lòng hồ - gạt bỏ những lo toan cuộc sống

(HBĐT) - Lòng hồ sông Đà phong cảnh hữu tình, không chỉ có tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch mà còn là điểm hẹn của những người yêu thích thiên nhiên với những chuyến dã ngoại, thỏa mãn thú vui câu cá.

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Bài 3 - Đồng bộ giải pháp, linh hoạt cách làm

(HBĐT) - Với những "điểm nghẽn” đã được nhận diện, thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) tỉnh Hòa Bình đã kiên trì, sát sao, triển khai đồng bộ các giải pháp, linh hoạt trong cách làm, nỗ lực tạo nên những bước chuyển đáng ghi nhận.

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Bài 2 - Nhận diện “điểm nghẽn”

(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có gần 5.000 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và hợp tác xã hoạt động với tổng số trên 81.000 lao động. Tuy nhiên mới có trên 60 doanh nghiệp có tổ chức đảng với gần 1.200 đảng viên. Điều này cho thấy có "điểm nghẽn”, khiến kết quả thực hiện công tác phát triển Đảng ở khu vực kinh tế tư nhân chưa tương xứng.

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Bài 1 - Đảng viên tiên phong, doanh nghiệp phát triển

(HBĐT) - Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng, phát huy hơn nữa vai trò, sự đóng góp xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác này cho thấy còn những "điểm nghẽn”, cần đồng bộ giải pháp, cách làm để "khơi thông”. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong DNNKVNN là tiền đề, cơ sở để tạo động lực thi đua lao động sản xuất. Thực tế cho thấy, tại nhiều doanh nghiệp, lực lượng đảng viên đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu, nỗ lực sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động.

Chuyển động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Bài 3 - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu giải quyết các điểm nghẽn cản trở sự phát triển

(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh đạt mức trung bình của cả nước: Thu ngân sách 10.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững... BTV Tỉnh ủy đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới chỉ đạo điều hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, mở cánh cửa cho Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục