(HBĐT) - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công 22 kỳ họp, biểu quyết thông qua gần 450 nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển KT-XH của địa phương. Ngày 23/5/2021, cử tri các dân tộc trong tỉnh chính thức bước vào cuộc bầu cử bầu ra đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn đánh giá khái quát kết quả hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI cũng như những điều kiện, phương hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, nhìn lại chặng đường từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xin đồng chí điểm qua những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thể hiện qua việc tổ chức thành công 22 kỳ họp với gần 450 nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Trong đó, nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, phát huy được tiềm năng thế mạnh và góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh như: Nghị quyết về các dự án góp phần phát triển đô thị thành phố Hòa Bình; về quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh; quy hoạch hệ thống bến cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh… Nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách, hướng về cơ sở, được Nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực như Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo Nghị định số 68; hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính… Những nghị quyết này đã cụ thể hóa chương trình của Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tế của địa phương, chính vì vậy có tính khả thi cao và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ tổ chức nhiều kỳ họp nhất, trong đó có nhiều kỳ họp chuyên đề hết sức chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, nhiệm kỳ này cũng ghi nhận hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. Có rất nhiều hình thức giám sát như giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của UBND và các ngành; giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp và giám sát chuyên đề các vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội. Trong đó, chúng tôi đánh giá cao giám sát thông qua hoạt động chất vấn đã có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ đã có 763 nội dung chất vấn được gửi đến các Kỳ họp liên quan đến rất nhiều vấn đề nóng, đòi hỏi Thủ trưởng các cơ quan được chất vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với việc giải trình là "hành động” quyết liệt để giải quyết các vấn đề chứ không chỉ đơn giản là "hứa” như nhiều năm trước đây. Thông qua hoạt động giám sát nói chung, đã có 772 kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh và các ngành tiếp thu giải trình, đưa ra những giải pháp khắc phục. 

P.V: Để đạt được những kết quả nổi bật trên, HĐND tỉnh đã có những giải pháp quan trọng nào, thưa đồng chí? 

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Có được những kết quả đó, có thể khẳng định là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cơ cấu, thành phần, số lượng cũng như trình độ chuyên môn của từng đại biểu. HĐND tỉnh cũng đã phát huy tốt vai trò điều hòa, phối hợp trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, chủ động hơn trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi tổ chức các Kỳ họp. Trong quá trình thẩm tra, giám sát đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát đối với các văn bản và đối chiếu với tình hình thực tế của địa phương, khảo sát nắm bắt thông tin để có cái nhìn tổng thể. Đổi mới nội dung chương trình kỳ họp theo hướng thảo luận, dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, xem xét nhiều khía cạnh của vấn đề. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã triển khai Kỳ họp không giấy, gửi tài liệu điện tử sớm cho đại biểu dành thời gian nghiên cứu. Ngoài ra, đã có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng định kỳ tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giao ban giữa HĐND tỉnh với các huyện, thành phố để rút kinh nghiệm và đề ra những phương pháp mới, cách làm hay trong hoạt động của HĐND các cấp. 

P.V: Trong nhiệm kỳ tới, để nâng cao nhất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh cần có những điều kiện gì, thưa đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh? 

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Nhiệm kỳ 2021 -2026 thực sự là một nhiệm kỳ hết sức quan trọng với nhiều thách thức không chỉ đối với Thường trực HĐND tỉnh mà với cá nhân, mỗi đại biểu. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, trước tiên cần phải đảm bảo sự lãnh đạo, định hướng trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tiếp theo. Thứ hai là HĐND các cấp phải thường xuyên, chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương vào chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND, các ban của HĐND. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu HĐND đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là tăng cường số lượng, chất lượng đại biểu hoạt động chuyên trách. Ba là phải nâng cao vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và làm tốt công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, Đoàn ĐBQH và MTTQ. Đặc biệt cần quan tâm tới công tác cán bộ, chất lượng đại biểu và chất lượng cán bộ giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. 

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.


Đ.H (TH) 

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục