* 2.368 hộ dư nợ chương trình cho vay theo Quyết định số 755 


Hộ DTTS xã tây Phong (Cao Phong) được vay vốn theo Quyết định 755 đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ dành cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo sinh sống ở vùng khó khăn có nhu cầu chuyển đổi nghề được thực hiện từ năm 2013. Nguồn vốn ưu đãi đã đem lại hiệu quả thiết thực, là đòn bẩy giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến hết tháng 9, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn của toàn tỉnh đạt 35.160 triệu đồng với 2.368 hộ còn dư nợ. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn mà còn là động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống được nâng lên, từng bước thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. 

* Huyện Tân Lạc: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 331 tỷ đồng


Người dân xã Bắc Sơn (Tân Lạc tìm hiểu các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH tại điểm giao dịch.

Theo báo cáo của phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc, đến hết tháng 9, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 20.285 triệu đồng; vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương 1,5 tỷ đồng. Doanh số cho vay toàn huyện trong 9 tháng đạt 104.157 triệu đồng, cho 4.163 lượt khách hàng; doanh số thu nợ đạt 73.253 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 331.271 triệu đồng, nợ quá hạn 64,47 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ; nợ khoanh 275,69 triệu đồng.

Dư nợ ủy thác qua các tổ chức CT-XH chiếm 99,5% tổng dư nợ. Đến nay, toàn huyện có 340 tổ TK&VV với 12.372 thành viên đang hoạt động tại các thôn, xóm. Qua đánh giá, nguồn vốn vay ưu đãi được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, các chỉ tiêu tín dụng đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Từ vốn vay, các hộ đã đầu tư phát triển SX-KD, tạo việc làm cho lao động; cải tạo và xây dựng mới các công trình nước sạch và công trình vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân ở khu vực nông thôn; hỗ trợ xây mới nhà cho hộ nghèo...góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

                                                                                                           Đ.T

* Đóng góp trên 1,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới


Nông dân xã Tân Lập (Lạc Sơn) đóng góp ngày công sửa chữa đường liên xã bị xuống cấp do mưa lũ.

 

Giai đoạn 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó đã huy động được gần 1,8 triệu ngày công lao động. Các hộ hiến 188,79 ha đất. Ngoài ra hội viên nông dân đóng góp bằng tiền, vật liệu, máy móc… trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Tiêu biểu trong phong trào là huyện Tân Lạc vận động được 7.121 hộ hiến 19,8 ha đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng. Hội viên nông dân các cấp tham gia làm mới và duy tu, bảo dưỡng trên 3.511 km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 6.294 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và làm mới hơn 3.200 cầu, cống các loại; xây mới, sửa chữa 137 công trình trường học, trạm y tế.

                                                                                         T.H


Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục