(HBĐT) - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trong thời gian qua đã được các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, sự đồng thuận trong xã hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cuộc vận động đến nay lan tỏa đến 2.065 KDC trong toàn tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực đó tạo điều kiện và thúc đẩy   công tác mặt trận, các tổ chức, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh hướng mạnh về cơ sở, KDC nhằm thực hiện mỗi KDC  là một mặt trận đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng hộ gia đình văn hóa, KDC văn hóa. Các KDC trong tỉnh thực hiện 5 nội dung CVĐ với các chương trình, mục tiêu đề ra hàng năm xuất phát từ chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền, chính vì vậy, CVĐ đó có sự phối hợp thống nhất mang tính toàn dân, toàn diện kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức, đoàn thể, chương trình mục tiêu quốc gia làm cho các nội dung CVĐ vừa thống nhất trong đa dạng, vừa thiết thực trên nhiều lĩnh vực ở mỗi địa phương, KDC. Qua đó góp phần động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc, yêu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, huy động các nguồn lực, tạo nên sức mạnh  nội lực ngay trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, lan tỏa  rộng khắp toàn dân hưởng ứng thực hiện.

 

Với sự phối hợp triển khai đồng bộ, đến nay, CVĐ đã thực sự được nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình ủng hộ, hưởng ứng thực hiện. Hàng năm có trên 90% số hộ, KDC đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, “KDC  văn hóa”. Qua bình xét hàng năm, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoa, “KDC văn hoá ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Năm 2015, toàn tỉnh có 77,4% hộ gia đình đạt văn hóa, 65,3% KDC đạt KDC văn hóa và 99,95 % KDC trong toàn tỉnh tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Chính những kết quả này trở thành nhân tố quan trọng tác động đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, KDC trong sạch, vững mạnh thông qua  các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định đó thực sự đi vào cuộc sống, từ đó góp phần hình thành và phát triển các nhu cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh,   bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

 

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều địa phương trong nghi lễ tổ chức lễ cưới đã đơn giản hóa các thủ tục, đảm bảo vui tươi, lành mạnh và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang về thời gian, thủ tục, nghi lễ tổ chức tang lễ... cơ bản đã thực hiện đúng các nội dung trong quy định, tổ chức trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, tương trợ, đoàn kết trong cộng đồng, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc, hoàn cảnh của gia đình và theo quy ước ở KDC. Bên cạnh đó, việc tham gia giúp đỡ người nghèo và ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ. Năm 2015, quỹ đã kêu gọi, vận động ủng hộ được trên 6,5 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được trên 244 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá gần 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các KDC đã có nhiều hoạt động đền ơn - đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện giúp đỡ các gia đình chính sách như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà trong các ngày lễ, tết... Đến nay, toàn tỉnh có 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn cư trú.

 

Có thể thấy, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã thực sự đi vào lòng dân, thể hiện tính thống nhất cao, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương.

 

 

                                                           Hồng Ngọc

 

Các tin khác

Không có hình ảnh

Nhà báo với những vấn đề bạn đọc quan tâm

(HBĐT) - Rạng sáng 4/3/2020, mưa sầm sập trút xuống, dưới ánh đèn vàng điện cao áp trên sân Trung đoàn 814, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), chúng tôi nhận ra đồng nghiệp của mình chỉ qua giọng nói, dáng người, bởi ai cũng kín mít trang phục bảo hộ từ đầu đến chân.

Tập hợp, tạo “sân chơi” cho các hội viên đam mê ảnh báo chí

(HBĐT) - Là người "cầm máy” nhiều năm và đã cộng tác với Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ Hòa Bình trong thời gian khá dài, nhưng nhiều khi tôi và một số đồng nghiệp vẫn… gặp khó trong thực hiện các tác phẩm ảnh báo chí. Dù không phải là những người làm báo chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi thực sự đam mê, mong muốn tham gia thực hiện những tác phẩm ảnh đáp ứng yêu cầu của các cơ quan báo chí để được đăng tải.

Góp phần làm nên hương sắc, hơi thở cuộc sống cho các tác phẩm báo chí

(HBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển báo chí của tỉnh. Hội đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển hội viên, là lực lượng quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp cho hoạt động báo chí. Trong đó, xuất hiện nhiều hội viên trẻ với cách viết đổi mới, sáng tạo, uyển chuyển, cho ra nhiều tác phẩm báo chí, văn nghệ có giá trị, mang lại sự đa dạng, nhiều màu sắc tươi mới cho diện mạo báo chí của toàn tỉnh.

Tân Bình - Khu dân cư tiêu biểu, xuất sắc

(HBĐT) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) Đinh Thị Ngần cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ năm 2011, khu phố đã xây dựng và thực hiện tốt Quy ước của khu dân cư. Quy chế dân chủ được triển khai và thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt, 67 đảng viên trong chi bộ đều đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành và tuyền truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, tạo động lực để dân cư trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, cùng đoàn kết, gắn bó xây dựng đời sống mới.        

 Xây dựng nét đẹp văn hóa công sở

(HBĐT) - Tháng 7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Đến nay, phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại TP Hòa Bình, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trao giải thưởng các cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự khai mạc có các đồng chí: Thịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh và tác giả đạt giải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục