Huyện Lạc Thuỷ quan tâm tổ chức các hoạt đông văn hoá, văn nghệ, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá.

Huyện Lạc Thuỷ quan tâm tổ chức các hoạt đông văn hoá, văn nghệ, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá.

(HBĐT) - “Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về xây dựng và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ luôn xác định: tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, phát triển kinh tế phải gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phát triển văn hóa phải có kế hoạch và bền vững”- Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

 

Đến nay, những nội dung của Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) đã thực sự thấm sâu trong toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội trên địa bàn huyện. Cán bộ, đảng viên và đa số nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong sự nghiệp đổi mới. Bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân tộc ngày càng được đề cao trong đời sống xã hội. Các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hơn trong các hoạt động văn hoá, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và được nhân dân, các cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Việc xây dựng gia đình, cơ quan, làng văn hoá được đưa thành một tiêu chí cơ bản, quan trọng trong các nghị quyết của Đảng bộ huyện, là một trong những chương trình hành động lớn của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đến nay, 100% các thôn, xóm, KDC xây dựng hương ước, quy ước. Các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký và thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá. Năm 2012, toàn huyện có 12.225 hộ (chiếm 77%), 101 làng (71%), 30 cơ quan (90%) đạt văn hóa. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá được quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng kể. Huyện đã triển khai thực hiện quy chế bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, thắng cảnh và quy chế bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của UBND tỉnh đến tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trong huyện. Các loại hình nghệ thuật mang bản sắc dân tộc như hát đúm, hội thi bắn nỏ, nấu các món ăn dân tộc, thi mặc trang phục dân tộc; các lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão), hội đình làng Niếng (xã Hưng Thi), hội đình làng Vai (xã Thanh Nông) được tổ chức. Các loại nhạc cụ dân tộc, công cụ lao động sản xuất truyền thống dân tộc được lưu giữ, bảo tồn, tiêu biểu có đội cồng chiêng thôn Chùa, thôn Đồng Danh, xã Phú Thành; bộ sưu tập đồ vật văn hoá truyền thống của gia đình ông Sinh, thị trấn Chi Nê; nghệ nhân mo Mường Đinh Công Bẳn, thôn Thơi, xã Hưng Thi; sưu tập và làm nỏ của gia đình ông Bùi Hồng Quang, thôn Liên Phú 1, xã An Lạc… Đặc biệt, thực hiện chủ trương gắn bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá với phát triển du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với các điểm di tích văn hoá được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đã huy động nhiều nguồn vốn để tôn tạo, củng cố, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch chùa Tiên (xã Phú Lão), đền Niệm (xã Phú Thành), hang Luồng (xã Yên Bồng), nhà máy in tiền xã Cố nghĩa…

Thông qua việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, các gia đình, thôn, bản, KDC trên địa bàn đã tự giác, tích cực giúp đỡ nhau, đẩy mạnh công tác XĐ-GN, ý thức chấp hành pháp luật và tính tự giác tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Công tác giữ gìn môi trường, sinh thái được tự giác thực hiện, phong cách ứng xử, giao tiếp được cải thiện và tiến bộ rõ rệt, tạo nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá, xây dựng NTM. góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,8%, thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,02%. ANCT- TTATXH trên địa bàn được tăng cường, giữ vững.

 

 

 

                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Tác phẩm phản ảnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại Hòa Bình được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

(HBĐT) - Tối 28/7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Huyện Lạc Sơn: Chú trọng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

(HBĐT) - Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, việc bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch đã, đang được huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Trong đó, nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

(HBĐT) - Ngày 29/7, Sở VH-TT&DL phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Tham gia lớp tập huấn có các học viên là cán bộ, chuyên viên một số phòng ban của Sở VH-TT&DL; công chức Phòng VH-TT các huyện, thành phố; công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

“Chọi diều” ở Nam Tiến

Ở một xã nhỏ của huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), tất cả người dân đều biết chơi diều. Diều đem lại cho họ nhiều thứ, nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy.

Liên hoan Tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong năm 2020

(HBĐT) - Ngày 24/7, huyện Cao Phong đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện năm 2020.

Huyện Lạc Sơn: Giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn - Mường Vang là 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, có những giá trị văn hóa đặc sắc trong nét ăn, nếp ở, sinh hoạt đời sống. Từ lâu nay, huyện đặc biệt quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, hướng tới xây dựng Lạc Sơn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện, mến khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục