(HBĐT) - Chiều 13/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” huyện Lạc Thuỷ (BCĐ Đề án 06/CP huyện) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Đề án 06/CP và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, BCĐ các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đề án nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân tham gia giao dịch bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) trên toàn huyện.

Công an huyện triển khai thực hiện ứng dụng TKĐDĐT cho công dân thông qua cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống”. 

Các phòng, ban tập trung rà soát số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá tài liệu. Hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị một cửa, các bộ phận chuyên môn. Việc xử lý các thủ tục hành chính liên thông tại bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của người dân. Các hệ thống phần mềm phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin.

Năm 2023, huyện Lạc Thủy tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đề án trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đề án, định danh và xác thực điện tử. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chủ động tham mưu phối hợp các đơn vị thuộc bộ, ngành chủ quản và cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an huyện tiếp tục tổ chức cấp TKĐDĐT, cấp CCCD cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành sẵn sàng kết nối, chia sẻ với dữ liệu dân cư…


Đinh Thắng

Các tin khác


Công ty Điện lực Hòa Bình đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện năng

(HBĐT) - Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hòa Bình) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để số hóa dịch vụ điện năng. Qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước hoàn thành mục tiêu số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH).

Huyện Lạc Sơn xây dựng chính quyền số thân thiện, phục vụ người dân

(HBĐT) - Theo thống kê, từ tháng 1 - 3, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) huyện Lạc Sơn tiếp nhận 3.903 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đã giải quyết và trả kết quả 2.658 hồ sơ, đang giải quyết 1.256 hồ sơ, không có hồ sơ bị quá hạn.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(HBĐT) - Được sự hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ), bà Võ Thị Phượng, thôn Liên Sơn, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) không mấy khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Huyện Mai Châu đưa Đề án 06/CP đến gần với người dân

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", huyện Mai Châu đang đẩy mạnh các giải pháp để đưa Đề án 06/CP đến gần hơn với người dân.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Quyết tâm chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn

(HBĐT) - Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH. Đặc biệt trong năm 2023, tuổi trẻ trong tỉnh quyết tâm cao thực hiện tiên phong chuyển đổi số (CĐS), qua đó góp phần đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục