(HBĐT) - Chiều 13/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” huyện Lạc Thuỷ (BCĐ Đề án 06/CP huyện) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Đề án 06/CP và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, BCĐ các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đề án nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân tham gia giao dịch bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) trên toàn huyện.

Công an huyện triển khai thực hiện ứng dụng TKĐDĐT cho công dân thông qua cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống”. 

Các phòng, ban tập trung rà soát số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá tài liệu. Hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị một cửa, các bộ phận chuyên môn. Việc xử lý các thủ tục hành chính liên thông tại bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của người dân. Các hệ thống phần mềm phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin.

Năm 2023, huyện Lạc Thủy tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đề án trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đề án, định danh và xác thực điện tử. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chủ động tham mưu phối hợp các đơn vị thuộc bộ, ngành chủ quản và cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an huyện tiếp tục tổ chức cấp TKĐDĐT, cấp CCCD cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành sẵn sàng kết nối, chia sẻ với dữ liệu dân cư…


Đinh Thắng

Các tin khác


Xã Thạch Yên: Xây dựng “cán bộ số” để xây dựng “chính quyền số”

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần "vì nhân dân phục vụ”, xã Thạch Yên (Cao Phong) từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Những năm gần đây, chuyển đổi số (CĐS) đã mang lại những thay đổi to lớn về thị phần, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như tạo ra xu hướng mới trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN). CĐS đã mở ra cơ hội cho các DN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, giúp kết nối gần hơn với khách hàng và cấu trúc lại DN. Song, để CĐS trong DN đạt hiệu quả, thành công, đòi hỏi cần có tư duy mới cùng những năng lực mới trong tổ chức, vận hành theo hướng kết hợp người và máy móc dựa trên nền tảng các công nghệ số và dữ liệu số. Tỉnh ta đang triển khai các giải pháp thúc đẩy CĐS trong DN.

Xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân

(HBĐT) - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, đến nay, huyện Cao Phong đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

Trên 400 học viên được bồi dưỡng kiến thức về kinh tế số, xã hội số

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số cho trên 400 học viên đến từ các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức KT-XH và người dân tại khu vực nông thôn.

Trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội

(HBĐT) - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số năm 2023 cho 150 cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác khởi nghiệp, chuyển đổi số các cấp trong tỉnh.

Chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

(HBĐT) - Chuyển đổi số (CĐS) hiện nay là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của mỗi địa phương, quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh "CĐS phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của CĐS”. Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/10 hàng năm là Ngày CĐS quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục