(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm những nội dung gì? Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau:

Từ ngày 15/7, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, bắt buộc phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi xuất HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: 

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường thủy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Nguyên tắc quản lý Nhà nước về giá trang thiết bị y tế

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc quản lý Nhà nước về giá trang thiết bị y tế (TTBYT) theo nhữngnguyên tắc nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Tội dụ dỗ người dưới 18 tuổi phạm pháp

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội dụ dỗ người dưới 18 tuổi phạm pháp bị xử phạt như thế nào?

Các trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn đào tạo nghề công chứng?

Những trường hợp nghiêm cấm xây dựng công trình trên đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiệp (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào nghiêm cấm xây dựng công trình trên đất?

Yêu cầu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(HBĐT) - Ông Nguyễn Thành (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Quy định về người được trợ giúp pháp lý

Bà Nguyễn Thị Hương (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý (TGPL)?

Giải đáp pháp luật: Di tích được xếp hạng cấp tỉnh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hòa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về di tích được xếp hạng cấp tỉnh?

Giải đáp pháp luật: Bảo đảm quyền dân sự của trẻ em

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Loan (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo đảm quyền dân sự của trẻ em được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiển (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết chủ quản lý công trình thủy lợi (CTTL) có trách nhiệm như thế nào?