(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thùy (Lạc Sơn): Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)?

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Huân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như thế nào, phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép (TDNDĐKCGP) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác (THT) được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất (SDĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Công việc người lao động không được làm ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những công việc nào người lao động (NLĐ) không được làm ở nước ngoài?

Đơn đề nghị của 5 công dân huyện Kim Bôi không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước

(HBĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh nhận được đơn của 5 hộ dân ở thị trấn Bo (Kim Bôi) đề nghị xem xét, xử lý việc Công ty CP Công nghệ phẩm Hòa Bình bán tài sản là ki ốt trái quy định pháp luật.

Nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHCRB) gồm những nội dung gì?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp của Chủ tịch UBND cấp xã

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp như thế nào?

Xử phạt trường hợp không sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp để hoang đất trồng cây hàng năm không sử dụng có bị xử phạt không?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Quy định tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên lao động cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Xử phạt cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?