(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hà (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách về bảo vệ Tổ quốc đối với thanh niên được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai

(HBĐT)-Ông Bùi Văn Lâm (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT)?

Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thanh niên (TN) từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được hưởng những chính sách gì?

Giải đáp pháp luật:
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Ngân (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu tổ chức, cơ quan có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Minh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn?

Thông tin về tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Khánh (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những thông tin gì về lĩnh vực tổ chức, các bộ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước?

Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục

(HBĐT)- Ông Lê Văn Huy (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục gồm những nguồn nào?

Giải đáp pháp luật:
Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên (PCTN) nhà giáo?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về đất sử dụng cho xây dựng, kiên cố hóa đê điều

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết phát luật quy định về đất sử dụng cho xây dựng, kiên cố hóa đê điều như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên (PCTN) nhà giáo?

Điều kiện tách hộ để đăng ký thường trú

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Cúc (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết thành viên trong gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp cần những điều kiện gì?

Quy định nội dung thương lượng tập thể

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc thương lượng tập thể gồm những nội dung gì?

Nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc khắc phục hậu quả thiên tai thực hiện theo những nguyên tắc nào?